Esam radoši un mākam sadarboties!

Ir noslēgusies biedrības “Ventspils Jauniešu dome” organizētā starptautiskā jauniešu apmaiņas nometne, kas no 25. jūnija līdz 3. jūlijam notika Igaunijai piederošajā Sāremā salā.

Deviņās nometnes dienās dalībniekiem tika piedāvāta plaša pasākumu programma, kurā tie aktīvi iesaistījās, tādējādi attīstot savas radošās prasmes. Kultūras projektu sagatavošana un pasākumu organizēšana, rotaļu laukuma ar kultūras mantojuma elementiem veidošana, radošumu veicinoša mūzikas terapija, filcēšanas un dolomīta apstrādes darbnīcas – galvenās jomas, kuras 36 Latvijas un Igaunijas jaunieši, kopā darbojoties, iepazina un apguva.

“Mūsu mērķis bija nodrošināt neformālu vidi un organizēt tādu pasākumu, kurā jauniešiem būtu iespēja attīstīt savu radošo potenciālu, kā arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes. Ļoti ceru, ka dalībnieki arī pēc nometnes būs aktīvi un parādīs savas spējas gan savās skolās, gan draugu pulkos. Bieži vien šādas nometnes kalpo kā grūdiens, lai no pasīva mājās sēdētāja jaunietis kļūtu par sabiedrisku cilvēku vai arī uzdrošinātos dzīvē sasniegt vēl vairāk. Uzdevumi jauniešu apmaiņas laikā nebija viegli – deju uzveduma iestudēšana un rotaļu laukuma izveide Kuresārē bija vissarežģītākie, tomēr gandarījums par sasniegtajiem rezultātiem izrādījās daudzkārt lielāks. Kopīga dziedāšana, dejošana, krāsošana, seno tautas zīmju un simbolu izpēte un sarunas latviešos un igauņos atklāj daudz kopīgu iezīmju. Nometnes atvērtā vide ļauj dalībniekiem justies brīvi un veicina pašiniciatīvu, drosmi uzstāties un izteikt viedokli, kā arī īsā laikā iemācīties strādāt grupā,” tā par aizvadīto jauniešu apmaiņu stāsta biedrības “Ventspils Jauniešu dome” valdes loceklis un projekta vadītājs Kristians Jacevičs.

Dažu dalībnieku atsauksmes:

Judīte (17 gadi): “Lielākais ieguvums man personīgi nometnes laikā bija muzikālā terapija, kas pavēra skatu uz kaut ko jaunu un ļoti interesantu. Tā mani motivēja uzsākt meditāciju. Iepazītie cilvēki bija interesanti un draudzīgi, kas tikai vairoja nometnes radošo garu.”

Bils (18 gadi): “Organizatoru piedāvātās nodarbības bija ļoti atbilstošas, kas noteikti veidoja pamatu patīkamajai atmosfērai visas nometnes gaitā. Nodarbību vadītāji pret jauniešiem attiecās ļoti profesionāli, un nodarbības tika vadītas ļoti atbilstoši to mērķiem. Neatsverama ir arī iegūtā pieredze, strādājot kopā ar citas tautas pārstāvjiem, kas arī sniedza iedvesmu tiekties pēc jaunām idejām radošu pasākumu organizēšanā.”

Elīna (22 gadi): “Pavadītais laiks Sāremā bija lieliska atpūta pašā vasaras vidū. Tajā pašā laikā tas bija piepildīts ar daudzām lietderīgām un izglītojošām nodarbībām, kas lika 9 dienām paskriet nemanot! Visvairāk mani priecē, ka jauniegūtos igauņu draugus noteikti satikšu atkal! Prieks, kur tu rodies?!”

Visu “Ventspils Jauniešu domes” organizēto pasākumu neoficiālā devīze ir “Esi savas dzīves līderis!”. Ikviens jaunietis tiek aicināts kļūt par sabiedriski aktīvu cilvēku un, pirmkārt, par savas tagadnes un nākotnes noteicēju un ietekmētāju. Ja kādam ir vēlme, tad viņš var kļūt arī par līderi citiem un kopā ar viņiem īstenot idejas. Jauniešu apmaiņas nometnes ir plašākie pasākumi, kuros vairāk nekā nedēļas garumā jaunieši starptautiskā vidē, pastarpināti galvenajām tēmām, apgūst dažādas līderības prasmes, toskait starpkultūru komunikāciju, spēju strādāt grupā, diskutēt un argumentēt savu viedokli, kā arī pārliecinoši uzstāties un prezentēt. Neformālā vide iedrošina jauniešus būt atvērtiem un aktīviem, kas dažkārt nav iespējams ierastajā vidē mājās vai skolā.

Kopš 2011. gada notikušas jau 7 šādas jauniešu apmaiņas nometnes, kurās kopskaitā piedalījušies aptuveni 300 dalībnieki. Pateicoties iesaistei Eiropas Savienības līzfinansēto pārrobežu sadarbības programmu projektos, jauniešiem dalība pasākumos ir bez maksas, tajā skaitā nav jāmaksā par ērtām naktsmītnēm, ēdināšanu, nodarbībām un transportu.

Projekta mājaslapā www.balticyouth.eu/lv publicētas fotogrāfijas un video no šīs nometnes, kā arī no iepriekšējiem pasākumiem.

Jauniešu apmaiņa notika Igaunijas–Latvijas programmas atbalstītā projekta “Jauniešu iniciatīvas un sadarbība” ietvaros, kurā biedrība “Ventspils Jauniešu dome” kopā ar Igaunijas nevalstisko organizāciju “Triigi Trikirand” un Ventspils Jaunrades nama Jauniešu klubu “Knaģis” paredzējusi rīkot kopumā četras jauniešu apmaiņas (divas Latvijā un divas Igaunijai piederošajā Sāremā salā), kā arī dažādus publiskus pasākumus, kuru ideju izstrādi un vadību uzņemsies paši jaunieši. Apstiprinātais projekta budžets ir vairāk nekā 176 000 EUR, no kuriem 85% ir ERAF finansējums.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.