Kontakti biedrības pārstāvjiem

Emīls Anškens   (AF valdes priekšsēdētājs)

 +371 28647442

emils.anskens@jauniesudome.lv

*Erasmus+ projekti, projekta "PROTI un DARI" mentors, projektu vadība un konsultācijas

Unda Egendorfa   (AF valdes locekle)

+371 29955093

unda.egendorfa@gmail.com

*Projekta "PROTI un DARI" mentors, dažāda informācijas ievietošana un izplatīšana mājas lapās un sociālajos tīklos, pasākumu organizēšana, aktivitāšu koordinatore

Helēna Koha    (AF valdes locekle)

kohahelena@gmail.com

*Erasmus + projekti, projekta "PROTI un DARI" projekta vadītāja, pasākumu organizēšana, brīvprātīgais darbs

 

 

Biedrības rekvizīti:

Biedrība „Attīstības fabrika”

Reģ. Nr.: 40008074582

Adrese: Kuldīgas iela 13, Ventspils, LV-3601

Banka: Swedbank bank

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV96HABA0551047884958