Valde

Emīls Anškens   (VJD valdes loceklis)

 +371 28647442

emils.anskens@jauniesudome.lv

Unda Egendorfa (VJD valdes locekle)

+371 29955093

unda.egendorfa@gmail.com

Armands Astukevičs (VJD valdes loceklis)

armands.astukevics@gmail.com

 

Biedrības rekvizīti:

Biedrība „Ventspils Jauniešu dome”

Reģ. Nr.: 40008074582

Adrese: Kuldīgas iela 13, Ventspils, LV-3601

Banka: Luminor bank

Kods: RIKOLV2X

Konta Nr.: LV81RIKO0002930082109

Publicēts tēmā VJD