Biedrība “VJD”

 

Ventspils Jauniešu dome ir jauniešu organizācija (biedrība), kas ar neformālās izglītības metodēm organizē jauniešiem (13 līdz 25 gadus veciem) dažādus pasākumus – apmācības, seminārus, nometnes, informatīvas kampaņas par dažādām jauniešus interesējošām tēmām – par karjeru, biznesu, izglītības iespējām, veselību un veselīgu dzīvesveidu, līdzdalību, politiku, medijiem un citām tēmām.

Īpašu uzmanību Ventspils Jauniešu dome pievērš jauniešu līderu prasmju attīstībai, veicinot jauniešu radošumu, pašiniciatīvu, organizatoriskās spējas, diskutēšanas un publiskās uzstāšanās pieredzi.

Jauniešu dome piedalās jauniešu interešu aizstāvībā pilsētas mērogā (esam pārstāvēti Jaunatnes lietu komisijā) un valsts mērogā (esam Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizācija).

Arī šobrīd tiek īstenoti vairāki projekti – piemēram, “Jauniešu sarunu klubs” – tās ir iknedēļas sarunas pie tējas jauniešu vidū vai ar kādu uzaicinātu viesi; projektā “Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” rīkojam apmācības skolēnu pašpārvaldēm, lai veicinātu to aktīvāku darbošanos, kā arī informatīvus pasākumus klašu kolektīviem par demokrātiju, par pašizaugsmi, par sastrādāšanos komandā u.c.

Mums ir izveidojušies labi kontakti ar Lietuvas un Igaunijas jauniešiem, īstenojot sadarbības projektus. Plānojam sadarboties arī vēl ar citām Eiropas valstīm, lai arī turpmāk piedāvātu jauniešiem iespēju gūt starptautisko pieredzi un pasaules skatījumu.

Kopš novembra esam kļuvuši par Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla “Eurodesk” informācijas punktu Ventspilī. Tas nozīmē, ka informēsim jauniešus par iespējām Eiropā, gan palīdzēsim viņiem rast sev interesējošās atbildes par Eiropu.

Piedalīties var ikviens jaunietis, kas vēlas kļūt sabiedriski aktīvs, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes, kā arī visi, kas vēlas realizēt savas idejas radošā jauniešu grupā.

Ja gribi kaut ko mainīt, nestāvi malā!

Publicēts tēmā VJD