Biedrība “AF”

Biedrība "Attīstības fabrika" (iepriekš "Ventspils Jauniešu dome"), kas ar neformālās izglītības metodēm organizē jauniešiem (13 līdz 25 gadus veciem) dažādus pasākumus – apmācības, seminārus, nometnes, informatīvas kampaņas par dažādām jauniešus interesējošām tēmām – par karjeru, biznesu, izglītības iespējām, veselību un veselīgu dzīvesveidu, līdzdalību, politiku, medijiem un citām tēmām.

Īpašu uzmanību biedrība pievērš jauniešu līderu prasmju attīstībai, veicinot jauniešu radošumu, pašiniciatīvu, organizatoriskās spējas, diskutēšanas un publiskās uzstāšanās pieredzi.

Biedrība piedalās jauniešu interešu aizstāvībā pilsētas mērogā (esam pārstāvēti Jaunatnes lietu komisijā) un valsts mērogā (esam Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizācija).

Kopš 2014. gada biedrība "Attīstības fabrika" ir aktīva akreditēta "Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba" atbalstorganizācija, uzņēmējorganizācija un arī koordinējošā organizācija. Ja ir interese izmantot šo iespēju, sazinies ar mums!

Piedalīties var ikviens jaunietis, kas vēlas kļūt sabiedriski aktīvs, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes, kā arī visi, kas vēlas realizēt savas idejas radošā jauniešu grupā.

Ja gribi kaut ko mainīt, nestāvi malā!