Jaunieši diskutē un mācās plānot laiku

Pirmdien, 21. novembrī, biedrība “Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar Ventspils Jauniešu klubu un Ventspils Jaunrades namu organizēja izglītojošu semināru – darbnīcu “Manas 24 stundas”. Pasākums bija daļa no starptautiskā projekta “Jauniešu līderu skola”.

Jauniešu domes un Jauniešu kluba brīvprātīgie jaunieši organizēja semināru par to, kā cilvēki pavada savu ikdienu, kā varētu uzlabot savu dzīves kvalitāti, plānojot savu dienas grafiku lietderīgāk. Kopā 30 pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādiem piemēriem no dzīves par lietderīga brīvā laika plānošanu un jaunieši paši darbojās grupās, risinot problēmsituācijas.
Seminārā kā lektori piedalījās aktieri – Jānis Jarāns un Toms Liepājnieks, kuri stāstīja par sava darba un brīvā laika organizēšanu un diskutēja ar jauniešiem, vēršot viņu uzmanību uz nepieciešamību domāt vairāk un rūpīgāk. Semināra otrajā daļā abi viesi atbildēja uz jauniešu sagatavotājiem jautājumiem un ļāva iepazīt aktieru un brīvmākslinieku dzīves ritmu un prasmi tajā paspēt visu ieplānoto.

Dalībnieki noskatījās Ventspils Jauniešu kluba brīvprātīgo pirms semināra sagatavoto videomateriālu par to, kā cilvēki plāno savu laiku un ko viņi vēlētos darīt, ja viņiem tiktu dota pilnīgi brīva diena. Notika arī video tiešraide no Lietuvas, kur projekta “Jauniešu līderu skola” partneri vienlaicīgi organizēja līdzīgu semināru. Video konferences režīmā jaunieši no abām valstīm apmainījās ar iegūtajām atziņām par laika izmantošanu un plānošanu.

Projektu “Jauniešu līderu skola” veido biedrība „Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar Sociālo zinību koledžu (Lietuva) Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam atbalstītā projekta „Jauniešu līderu skolas izveide Kurzemes un Klaipēdas reģionos” ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 217 000 eiro, no kuriem 85% veido Eiropas Savienības finansējums.
Prezentācija: Manas 24 stundas

Apskati fotogaleriju!

Video atskats
Video Platform Video Management Video Solutions Video Player

Publicēts tēmā Bez tēmas

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.