Jauniešu forums “Uzcel māju”

 

Programma_forums

 

Biedrība "Ventspils Jauniešu dome" un Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubs "KNAĢIS" organizē Ventspils Jauniešu forumu „Uzcel māju”. Pasākums notiks Ventspils Jaunrades namā 2014. gada 24. oktobrī no plkst. 12:00 līdz 17:30.

Foruma mērķis ir diskutēt par jauniešu mājas izveidi Ventspilī. Saprotam, ka jauniešu mājas izveide prasītu vairākus gadus un šāds solis ir nopietni jāizsver. Foruma diskusiju laikā plānots rast kopēju viedokli par trīs aspektiem – līdzdalība, informētība, iniciatīva, kas ir svarīgi jauniešu dzīvē, un kā tos varētu ietekmēt jauniešu mājas izveide Ventspilī. Forumā atskatīsimies uz dažādām jauniešu īstenotajām aktivitātēm, jauniešiem būs iespēja tieši uzrunāt un diskutēt ar lēmumu pieņēmējiem, kā arī kopīgi radīt idejas nākotnei.

Forumā plānotas 3 daļas:

  1. „Kompots priekšnamā” – Ventspils jauniešu organizāciju un iniciatīvu grupu prezentācijas par to īstenotajām idejām, kā arī šajā pavasarī Ventspilī veiktās jauniešu aptaujas rezultātu prezentācija un citu pašvaldību pieredze.
  2. „Kafija ar politiķiem viesistabā” – jauniešiem neformālā gaistonē būs iespēja diskutēt ar pieaugušajiem (politiķiem un citiem lēmumu pieņēmējiem) un rast kopīgus risinājumus dažādām problēmām. Šī pasākuma formāts paredz neformālas diskusijas 8 līdz 12 cilvēku jauktās grupās, dalībniekiem diskutējot par foruma tematiku – Ventspils jauniešu līdzdalības, informētības un iniciatīvas iespējām un jauniešu mājas nozīmi šo iespēju veicināšanā, un darba rezultātu prezentēšanu pārējiem dalībniekiem.
  3. „Ideju tējnīca bēniņos” – darba grupas, lai ģenerētu idejas situācijas tūlītējai uzlabošanai.

Plānots, ka forumā piedalīsies ap 40 jaunieši no Ventspils skolām un jauniešu organizācijām, kā arī ap 20 pieaugušie no Ventspils pilsētas domes, pašvaldības un valsts iestādēm un kapitālsabiedrībām un nevalstiskajām organizācijām, kuru pienākumos ietilpst darbs ar jaunatni.

Ja arī Tu vēlies piedalīties un izteikt savu viedokli, tad piesakies forumam un aizpildi reģistrācijas anketu! – REĢISTRĀCIJAS ANKETA

Par iniciatīvu "Uzcel māju" vairāk lasi mājaslapas sadaļā "Uzcel māju"!

forums_logo_v01