Ventspils Augstskolas studentus aicina iesaistīties Iespējamā misijā

Līdz 1.decembrim ilgs pieteikšanās izglītības programmas Iespējamā misija (IM) Astotajam iesaukumam. Programmas īstenotāji aicina zinošus un mērķtiecīgus Ventspils Augstskolas pēdējā kursa studentus, augstskolu absolventus un jaunos profesionāļus pieņemt izaicinājumu par savu turpmākās profesionālās un personīgās izaugsmes ceļu izvēlēties dalību programmā un darbu skolā. 

"Starptautiskos pētījumos secināts, ka izglītības sistēmas kvalitāte nevar būt augstāka par tās skolotāju kvalitāti. Pašlaik Latvijā 40% skolotāju ir vecāki par 50 gadiem un būtisks ir jautājums – kas nomainīs šo skolotāju paaudzi? Lai nodrošinātu iespējas katram bērnam Latvijā saņemt kvalitatīvu izglītību un līdz ar to veicinātu valsts ekonomisko attīstību un konkurētspēju, kritiski svarīgi, lai par skolotājiem kļūst labākie augstskolu absolventi ar labām akadēmiskajām zināšanām, līdera potenciālu un vēlmi strādāt skolā, lai palīdzētu bērniem attīstīt viņu potenciālu, pilsētas informācijas portālam Ventspils24.lv atzīst programmas īstenotāji.


Tāpēc IM aicina jauniešus pieņemt izaicinājumu kļūt par programmas dalībnieku un divus gadus strādāt kādā Latvijas skolā par pilna laika skolotāju, pasniedzot savai izglītībai atbilstošus mācību priekšmetus. Tā ir iespēja pierādīt, ka katrs bērns var sasniegt augstus mērķus, kā arī ietekmēt sabiedrības nākotni jau šodien. 


Līdztekus darbam skolā katru otro nedēļas nogali divu gadu garumā IM dalībnieki piedalās intensīvās praksē balstītās mācībās, kurās apgūst mācīšanas un vadības prasmes. Jaunie skolotāji saņem arī individualizētu profesionāļu atbalstu, kas palīdz izvērtēt un pastāvīgi uzlabot darba kvalitāti, kā arī papildus skolotāja algai divus gadus saņem mācību stipendiju 200 eiro apmērā. IM absolventi atzīst, ka programmā un skolā gūtā pieredze attīsta spēju efektīvāk komunicēt un organizēt citus darbam, izprast savu un citu uzvedību un rīcības motīvus, objektīvi izvērtēt paveiktā darba kvalitāti, izvirzīt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus gan sev, gan citiem, kā arī efektīvi plānot laiku mērķu sasniegšanai.


IM pretendentam jāiztur 4 atlases kārtas. Līdz šim konkurss uz vienu IM dalībnieka vietu bijis vidēji 1:10. Atlasē tiek vērtēti potenciālā dalībnieka akadēmiskie, sabiedriskie un/vai profesionālie sasniegumi, mērķtiecība un neatlaidība, gatavība mācīties, komunikācijas prasmes un motivācija dalībai programmā. Pieteikties var pretendenti, kuriem jau ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā izglītība vai plāno to iegūt 2014./2015. studiju gadā. Būtiski, lai izvēlētā mācību priekšmeta nozarē augstskolā ir apgūti atbilstoši studiju kursi vismaz 8 KP apjomā.


Kopš IM dibināšanas 2008. gadā, Latvijas skolās strādājuši vai joprojām strādā 112 programmas dalībnieki. Vidēji katrs dalībnieks strādā ar 70 – 400 bērniem, līdz ar to IM skolotāju mācīto skolēnu skaits sasniedzis 17 000.


Līdz šim Ventspils Augstskolu programmā ir pārstāvējuši trīs dalībnieki. Bakalaura grādu biznesa vadībā ieguvušais Kristaps Auzāns un tulkošanas studiju fakultāti beigusī Ieva Vaivode ir uzsākuši jau savu otro gadu programmā, savukārt Andrejs Gorbunovs, VeA Tulkošanas fakultātes absolvents, šī gada jūnijā veiksmīgi programmu jau absolvējis. 

Pēc diviem gadiem IM dalībnieki kļūst par absolventiem un turpina īstenot programmas un savus mērķus. No 69 absolventiem 48% turpina strādāt skolā par skolotājiem, 17% darbojas izglītības vadībā, 38% uzņēmējdarbībā – no tiem 46% saistībā ar izglītības iniciatīvām un projektiem.

Lai pieteiktos IM, vispirms jāreģistrējas pieteikuma anketas saņemšanai piesakies IMG_2911iespejamamisija.lv. Tur var atrast arī vairāk informācijas par nosacījumiem, atlases procesu un programmas gaitu.