Ventspils Tehnikumā uzsākta audzēkņu uzņemšana programmā „Metālapstrāde”

1. decembrī Ventspils Tehnikumā sākusies dokumentu iesniegšana mācībām Eiropas Sociālā fonda finansētajā izglītības programmā „Metālapstrāde”.

Programmas ietvaros jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) var apgūt vienu no pieprasītākajām profesijām daudzos metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos „Rokas lokmetinātājs (MMA), lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”.

 

Dokumentus var iesniegt līdz 2015. gada 17. februārim, savukārt mācības sāksies 2015. gada 23. februārī. Mācību ilgums izglītības programmā – 1 gadsMācību laikā jaunieši var saņemt Eiropas Savienības stipendiju līdz 70 – 115 EUR mēnesī, kā arī izmantot dienesta viesnīcas iespējas.

 

Uz iestāšanos programmā var pretendēt:

  • jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas vai ar iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta ne agrāk kā gadu pirms iestāšanās projekta ietvaros īstenotajās programmās;
  • jaunieši drīkst būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (un vienlaikus saņemt bezdarbnieku pabalstu) vai darba meklētāji, taču tajā paša laikā nevar būt atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos projektos un pasākumos;
  • jaunieši, kas jau ir mācījušies šī projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmā un nav to pabeidzis, jāņem vērā, ka atkārtoti gada un pusotrgadīgajās programmās varēs pieteikties ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas.

Iesniedzamie dokumenti – izglītību apliecinoši dokumenti, 4 fotokartītes (3x4cm), medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.027/u). Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase. Vairāk informācijas Ventspils Tehnikuma mājaslapā www.pikc.lv.t


 

​​