Ziemas uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Valsts robežsardze aicina jauniešus laikā no 5. – 16. janvārim pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā "Robežapsardze".

Mācību laikā tiek iegūta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija.

Mācības notiek par budžeta līdzekļiem. Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) un piešķirta kvalifikācija – Valsts robežsardzes inspektors, kā arī tiek nodrošināta dienesta vieta Valsts robežsardzē.

Latvijas pilsoņi ar vidējo vai augstāko izglītību vecumā no 18 līdz 30 gadiem var iesniegt dokumentus mācībām šādās Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:

  • Rīgas pārvaldē – Rūdolfa ielā 5, Rīgā, tālr. 67075791;
  • Viļakas pārvaldē – Garnizona ielā – 19, Viļakā, tālr. 64501918;
  • Ludzas pārvaldē – Liepājas ielā 2b, Ludzā, tālr. 65703910;
  • Daugavpils pārvaldē – A.Pumpura ielā 105 b, Daugavpilī, tālr. 65403749;
  • Ventspils pārvaldē – Ostas iela 33, Ventspilī, tālr. 63604809;
  • Aviācijas pārvaldē – Isnaudas pagasta „Jaunsmilgās”, Ludzas novadā, tālr. 65703986.

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas  mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā "Reflektantiem" – Uzņemšanas noteikumi mācībām Valsts robežsardzes koledžā.

robezsardze-article