Ventspils pilsētas dome piedalās Ēnu dienā

11.februārī visā Latvijā norisināsies Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) organizētā Ēnu diena, kurā kā "ēnu" devējs kā ik gadu piedalīsies arī Ventspils pilsētas dome.

Šogad Ventspils pilsētas dome skolēniem piedāvā 21 ēnu vakanci. Jauniešiem iespējams pieteikties par "ēnām":

  • Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Lembergam,
  • Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam infrastruktūras jautājumos Jānim Vītoliņam,
  • Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam sadarbības jautājumos Guntim Blumbergam,
  • Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Didzim Ošeniekam,
  • Ventspils pilsētas domes izpilddirektora 1.vietniecei – Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītājai Ritai Ozoliņai,
  • Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Regīnai Lazdānei.
  • Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniecei Gundegai Lagzdiņai.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. 

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Ēnu vakancēm ir iespējams pieteikties no 12.janvāra līdz 4.februārim, reģistrējoties Ēnu dienas mājas lapā www.enudiena.lv, kur iespējams uzzināt arī detalizētāku informāciju par Ēnu dienas norisi.

Kā redzams www.enudiena.lv ēnu vakanču reģistrā, tad Ventspilī ēnu vakances izsludinājusi arī SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde, Ventspils Digitālais centrs, Ventspils Augstskola, Ventspils Mūzikas vidusskola u.c.

DSC_5899 copy