Interešu izglītība Digitālajā centrā, no 1.septembra

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu 1. septembrī, kad skolēni atgriežas skolas solā, Ventspils Digitālajā centrā sākusies dalībnieku reģistrēšanās 17 dažāda vecuma grupu un tēmu bezmaksas interešu izglītības nodarbībām.

Skolēnu uzņemšana ilgs līdz 15. septembrim internetā http://www.ej.uz/pulciniem vai klātienē Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3.

Paredzēts, ka kopā nodarbībās iesaistīsies aptuveni 300 skolēnu (16-18 skolēni katrā pulciņā).

Nodarbības tiks realizētas pašvaldības apstiprinātās rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās 2015.-2018. gadam ietvaros.

No šī mācību gada Ventspils Digitālajā centrā plašai skolēnu auditorijai tiks organizētas nodarbības programmēšanā, Web lapu izstrādē, datorgrafikā, digitālā foto un video apstrādē. Praksē pamatotas zināšanas, prasmes un iemaņas būs iespējams iegūt digitālās mājturības nodarbībās, kurās skolēni, izmantojot datorizētus darbagaldus, izgatavos dažādus sadzīvē noderīgus priekšmetus.

Nodarbību saturs būs piemērots gan meitenēm, gan zēniem, to apjomu un tēmas īpaši pielāgojot dažādām vecuma grupām. Skolēniem bez priekšzināšanām tiks organizētas nodarbības datorzinību pamatu apgūšanai.

Kopumā Ventspils Digitālajā centrā skolēniem tiks piedāvātas šādas interešu izglītības nodarbības:

datorzinību pamati sākumskolai un pamatskolai. Nodarbības domātas skolēniem, kuri datortehnikas lietošanā ir iesācēji. Nodarbību tēmas: ievads datorzinībās, datortehnikas uzbūve, to komponentes un funkcijas, datortehnikas kopšana, operētājsistēmas, drošība un datortīkli. Mazākajiem tiks mācītas pamatdarbības datorā, loģisko domāšanu attīstošas spēles, rakstīšana un zīmēšana, izmantojot datoru, informācijas ieguve internetā, datora uzbūve un drošība;

programmēšanas pamati sākumskolai. Nodarbības mērķis ir attīstīt skolēnos izpratni par programmēšanu un radošo iztēli, izmantojot KODU spēļu programmēšanu.  Kursa ietvaros tiks veidoti kustīgi objekti un reljefi, tiks trenēta reakcija uz dažādām darbībām, skolēni apgūs spēļu scenāriju veidošanu un rakstīšanu;

programmēšanas pamati pamatskolai. Nodarbību dalībnieki tiks iepazīstināti ar algoritma jēdzienu, kas ir programmēšanas pamatā, darbosies ar dažādām spēlēm, kas attīsta algoritmisko domāšanu. Kursa pamatā būs programmēšanas valoda Scratch. Nodarbību tēmas: Scratch darba vide, zīmējumu veidošana, objektu kustības un dialoga, kā arī spēļu scenāriju veidošana. Zinošākie nodarbību dalībnieki papildus apgūs arī programmēšanas valodu Java;

Microsoft IT Academy programmēšana pamatskolai un vidusskolai. Nodarbību tēmas: Windows operētājsistēmas, programmatūras uzstādīšana un noņemšana, programmēšana: vispārējā algoritmu teorija, programmēšana valodā C# (Visual studio), Windows store aplikāciju izveide. Vidusskolas grupa padziļināti apgūs programmēšanu, bet netiks apskatīta programmatūras instalēšanas tēma;

Start(IT) programmēšana vidusskolai. Skolēniem nodarbībās būs iespēja apgūt vienkāršu Android lietotņu veidošanu, izmantojot programmēšanas valodu Java un projekta Start(IT) ietvaros sagatavotos mācību materiālus. Nodarbībās dalībnieki izstrādās projektu, patstāvīgi veidos datorspēli, izmantojot apgūtās zināšanas;

Web lapu izveide bez programmēšanas vidusskolai. Nodarbību tēmas: emuāra un mājas lapas atšķirības, mājas lapas veidošanas principi, nosaukuma un domēna izvēle, informācijas publicēšana mājas lapā, mājas lapas dizaina pamatprincipi, mājas lapas struktūra, sasaiste ar sociālajiem tīkliem un mājas lapas izmaksas;

Web lapu izveide ar programmēšanu vidusskolai. Nodarbību kursā ietvertas tēmas: web lapu koda rediģēšanas programmu (HTML redaktoru) apskats, HTML (Hyper Text Markup Language) pamati, CSS (Cascading Style Sheet) pamati, web lapu izveides programmas ar lapas koda ģenerēšanas iespējām, web dizaina grafisko elementu risinājumi;

digitālā foto un video pamati sākumskolai, pamatskolai un vidusskolai. Nodarbību saturs tiks pielāgots vecuma grupām. Nodarbībās skolēniem tiks piedāvāts apgūt šādas tēmas: fotografēšanas pamati, digitālās kameras lietošana, digitālā filmēšana un montāža Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop un Lightroom lietošana foto apstrādei, GoPro kameras lietošana, skaņas ierakstīšana, apstrāde, mūzikas izmantošana montāžā, interneta video veidošana, apstrāde, efektu lietojums, scenāriju veidošana un citas tēmas;

datorgrafikas un datoranimācijas pamati sākumskolai un pamatskolai. Nodarbību dalībnieki mācīsies veidot vektorgrafikas attēlus, lietot programmas Adobe Illustrator un Photoshop grafisko objektu zīmēšanai, veidot reklāmas maketus un datoranimāciju. Jaunākie apmācību dalībnieki apgūs arī vienkāršākus attēlu redaktorus, bezmaksas tiešsaistes rīkus elementārai attēlu apstrādei;

digitālā mājturība sākumskolai, pamatskolai un vidusskolai. Digitālās mājturības nodarbību dalībnieki apgūs dažādas digitālās tehnoloģijas apsveikuma kartiņu izveidei, apģērbu un suvenīru apdrukai. Nodarbību dalībnieki mācīsies strādāt ar kartona, vinila CNC griezēju, auduma presi, follijspiedi un laminatoru, darbosies ar daudzveidīgiem materiālu veidiem: papīru, kartonu, līmpapīru, vinilu un  audumu. Nodarbībās varēs apgūt grafisko elementu apstrādi specializētajās programmās, lai skolēni iegūtu daudzveidīgas prasmes, sākot no apsveikuma kartiņas izgatavošanas līdz krekla apdrukai;

LearnIT programmēšanas nodarbības sākumskolai. Šajās nodarbībās tiks attīstītas sākumskolēnu programmēšanas prasmes un algoritmiskā domāšana, izmantojot dažādus praktiskus uzdevumus ar un bez datora līdzdalības. Programmā iekļauta arī konstruktoru programmēšana (piem., LEGO), programmēšana bērniem tīkamās programmēšanas platformās, patstāvīgi veidojot spēles, apsveikumu kartiņas u.c.

Katra interešu izglītības nodarbība notiks vienu reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās pēcpusdienā, pēc mācībām skolā. Vienas nodarbības garums – divas mācību stundas. Skolēniem dalība pulciņos, pateicoties Ventspils pašvaldības atbalstam, ir bez maksas.

Šobrīd pulciņi ir plānoti noteiktos laikos, taču tie var tikt precizēti pēc pieteikšanās termiņa beigām. Korekcijas plānotajos laikos varētu ietekmēt skolēnu aktivitāte, piesakoties konkrētajos pulciņos, dalībnieku vecums, kā arī skolu stundu saraksti, kas stabilizējas pirmajās septembra nedēļās.

Vairāk uzziņām spied šeit!