Plānošanas vizītes

Projekta sākumā iesaistītās organizācijas pārstāvji devās uz Ventspili, kur tikšanās laikā vienojās par projekta norisi.

Februāra sākumā Ventspils Jauniešu dome devās vizītē uz Rakveri, Igaunijā.

Izstrādājām tālāku plānu, lai viecinātu radošu pieeju īsfilmām, kā arī izstrādājām īsfilmu festivāla nolikumu. Kopā ar pārējiem organizācijas pārstāvjiem piedalījamies Rakveres Ģimnāzijas filmu festivālā, kā arī apskatījām projekta norises vietu un iespējamās filmu rādīšanas vietas.