Radošās darbnīcas par īsfilmu veidošanu

Radošās darbnīcas tika organizētas un novadītas Dundagā, Puzē un Ugālē.

Pirmajā radošās darbnīcas dienā tika veidotas "Prāta vētras" un diskusijas, kā arī scenāriju izstrāde.

Otrajā radošajā darbnīcas dienā sniedzām jauniešiem pamatzināšanas par filmēšanu, video apstrādi, skaņu, gaismu u.tml.

Tālākai īsfilmu izveidei janieši filmēja un montēja savas īsfilmas, kā arī jauniešiem bija nodrošināta pieejama profesionāla video tehnika.

Visas īsfilmas tapšanas procesā bija iespēja konsultēties un saņemt palīdzību.