Ventspils Jauniešu īsfilmu festivāla nolikums

  • Īsfilmas iesniedzējam ir jābūt īsfilmas autoram. Ja īsfilmai ir vairāki autori (līdzautori), tad īsfilmas pieteicējam jānorāda visu līdzautoru vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums.
  • Īsfilmu festivāla dalībniekiem jāiesniedz īsfilma, kas ir tapušas no 2015. gada 1. janvāra.
  • Dalībnieki izveidotās īsfilmas augšupielādē kādā no mākoņserveriem (piem. failiem.lv, dropbox, onedrive u.tml.) un aizpilda pieteikuma veidlapu, norādot informāciju par filmu, kā arī saiti uz īsfilmu
  • Veidlapas adrese: http://ej.uz/vjif2016
  • Īsfilmas garumam ir jābūt līdz 8 minūtēm. 
  • Videofaila formāts – mov, avi, mp4, wmv vai kāds cits populārs faila formāts. Izšķirtspēja – vismaz 720p, vēlams 1080p (FullHD).
  • Iesniegtajai īsfilmai jābūt īsfilmu festivāla dalībnieka/u īpašumam.
  • Īsfilmu festivāla organizatori pēc saviem ieskatiem var izmantot festivālam iesniegtos darbus, ja šādas darbības tiešā veidā nav saistītas ar peļņas gūšanu.

Festivāla mērķis: Video amatierisma kā jauniešu brīvā laika lietderīga pavadīšanas veida veicināšana, popularizējot Ventspili kā radošiem cilvēkiem draudzīgu pilsētu ar nolūku atklāt talantīgus jauniešus un motivēt viņus izpausties video un filmu mākslā.

Dalībnieki: Īsfilmu festivālā var piedalīties jebkurš jaunietis vecumā no 13 – 26 gadiem no Kurzemes reģiona, kurš ir iesniedzis savu īsfilmu, kas atbilst visām nolikumā minētajām prasībām.

Konkursa nolikums lejupielādejams: http://jauniesi.ventspils.lv/wp-content/uploads/2016/04/VJIF2016_nolikums_1004.docx