Piesakies Jauniešu mājas padomē!

Aicinām visdažādākos jauniešus, aktīvos, ne tik aktīvos, radošos, sportiskos un visus citus, vecumā no 13-25 gadiem, pieteikties Ventspils Jauniešu mājas padomei līdz 3. jūnija plkst. 20:00 aizpildot pieteikuma anketu http://ej.uz/RRpadome

Tiem jauniešiem, kas pieteiks savu dalību padomei, būs iespēja piedalīties trīs dienu nometnē no 6.-8. jūnijam viesu namā “Dekšņi” Popes pagastā, Ventspils novadā. 
Uzturēšanās un transporta izmaksas tiks segtas no projekta līdzekļiem, nokļūšanu uz un no pasākuma norises vietu nodrošinās Ventspils Jauniešu dome.

Nometnēs paredzēts sagatavot un apmācīt jauniešus projektu rakstīšanā un pasākumu organizēšanā, darbojoties Ventspils Jauniešu mājas padomē.

Jauniešiem, kuri pietieksies padomei jābūt vēlmei darboties un iesaistīties Ventspils kultūras, sporta, izklaides un Ventspils Jauniešu mājas ikdienas dzīvē

Pēc trīs dienu nometnes dalībnieki iesaistīsies Ventspils Jauniešu mājas padomē, kurā biedrības paspārnē būs iespējams īstenot savas idejas. Jauniešu mājas padome īstenos vismaz 10 pasākumus jauniešu mājā un citur Ventspilī.