Ventspils jauniešu māja uzsāk darbu 11.decembrī

Ventspils jauniešu māja uzsāk darbu

Piektdien, 11. decembrī, piedaloties Ventspils jauniešiem, Ventspils pilsētas domes vadībai, deputātiem, pašvaldības iestāžu vadītājem un speciālistiem, oficiāli tika dots starts jauniešu mājas darbībai. 

Atklāšanas lentes griešana notika netradicionālā veidā – tajā piedalījās pilnīgi visi klātesošie, atrodot un atsienot kādu no zālē piesietajām lentītēm un pēc tam visiem nofotografējoties pašbildē, kas tūlīt tika nopublicēta jauniešu mājas Twitter kontā (@VentspilsJM).

Lai lietderīgi izmantotu iespēju, kad vienkopus sapulcējušies pašvaldības vadītāji un skolu pašpārvalžu līderi un citi aktīvi jaunieši, tad tika organizēta diskusija “Kafija ar politiķiem”. Piecās tematiskajās grupās jaunieši ar pieaugušajiem runāja par darbu vasaras brīvlaikā, par prakses iespējām, par karjeras izvēles atbalsta pasākumiem, par brīvprātīgo darbu, kā arī par skolēnu mācību uzņēmumu nozīmi jauniešu uzņēmīguma prasmju attīstībā. Tā kā diskusija notika piecos secīgos etapos, tad katram dalībniekam bija iespēja iesaistīties katrā no tematiskajām grupām, kā arī parunāt ar teju visiem pārējiem dalībniekiem. Tā bija lieliska iespēja jauniešiem uzzināt daudz jauna no politiķiem par iespējām Ventspilī un valstī, kā arī jauniešiem izteikt savu viedokli par pastāvošajām problēmām. Katrā grupā izteiktie ierosinājumi tiks apkopoti un pēc tam iesniegti Ventspils pilsētas domē, lai sekotu kāda praktiska rīcība. Atgādinām, ka tieši pirms gada notikušajā diskusijā “Kafija ar politiķiem” cita starpā tika izdiskutēta arī ideja par jauniešu mājas nepieciešamību un drīz vien pašvaldībā tika pieņemts šo ideju atbalstošs lēmums.

No 14. decembra līdz 18. decembrim jauniešu mājā turpināsies atklāšanas svinības, katru pēcpusdienu un vakaru piedāvājot iepazīties ar telpām un iesaistot dažādās radošajās darbnīcās.

Jauniešu mājā notiks dažādu tēmu izglītojoši, informatīvi, kā arī izklaidējoši pasākumi. Tāpat tiks sniegts konsultatīvs un resursu atbalsts jauniešiem iniciatīvu veidošanā un īstenošanā, kā arī darbosies informācijas punkts, kurā būs iespējams uzzināt un konsultēties par jauniešiem aktuālām tēmām – izglītības un karjeras iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, noskaidrot, kādas organizācijas vai speciālisti var palīdzēt citās situācijās.

Telpu remontā, dizaina izveidē un iekārtošanā tika iesaistīti jaunieši, pārveidojot un iekārtojot tās atbilstoši jauniešu gaumei un vajadzībām, kā arī veicinot brīvprātīgā darba prasmes. 

Jauniešu māja atrodas 1768. gadā celtajā nama Kuldīgas ielā 13 1. stāvā un tās darba laiks ir katru darba dienu no plkst. 14 līdz 20. Aktivitātēm Jauniešu mājā iespējams sekot līdzi arī mikrobloga vietnē Twitter – @VentspilsJM, kā arī jauniešu portālā http://www.jauniesi.ventspils.lv .