Projekts “Tu vari vairāk, nekā Tu domā” veiksmīgi noslēdzies

Projekts “Tu vari vairāk, nekā Tu domā” veiksmīgi noslēdzies.

2013. gadā biedrība „Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu „Knaģis” uzsāka projektu „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” īstenošanu. Projekta mērķis bija veicināt biedrības vadošo speciālistu stabilu darbību, to zināšanu un prasmju uzlabošanu ar mērķi celt administratīvo kapacitāti un nodrošināt biedrības stabilitāti un izaugsmi.

Projekta mērķu sasniegšanai tika rīkotas dažādas apmācības, izglītojoši semināri un konsultācijas Ventspils izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvalžu dalībniekiem un to līderiem par jaunatnes politikas un līdzdalības jautājumiem, stiprinot pilsoniskas sabiedrības veidošanos.

Projekta laikā "Ventspils Jauniešu dome" attīstīja sadarbību arī valsts un starptautiskā līmenī, gan dibinot ciešākus kontaktus ar citām Latvijas jauniešu organizācijām, gan piedaloties starptautiskajā EuroDesk informācijas tīklā.

2014. gada martā tika uzsākta vienaudžu izglītotāju programma "Jaunietis – jaunietim", kurā jaunieši apguva jaunas metodes un zināšanas, par tēmām, uzņēmējdarbība un radošums, veselība, sevis izpratne, darbs komandās un līderu prasmes, kā arī tika organizētas apmācības Ventspils skolās, kuru laikā programmas dalībnieki nodeva savas iegūtās zināšanas tālāk citiem jauniešiem neformālā izglītības metodē.

Vienaudžu izglītotāju programma turpinās arī 2015. gadā, nodrošinot, Ventspils vispārizglītojošas skolās, iespēju novadīt neformālās izglītības stundu.

Projekta īstenotāji devās pieredzes apmaiņas vizītēs pa Vidzemi un Latgali, nodibinot kontaktus ar citām jauniešu organizācijām, uzzinot labās prakses piemērus, pieredzes stāstus, jaunumus un aktualitātes.

Projekta ietvaros tika izveidota Ventspils jauniešu aptauja, ar kuru iespējams iepazīties http://jauniesi.ventspils.lv.

Tika izveidota „Jauniešu mediju grupa”, kuras mērķis bija veidot un radīt informāciju jauniešiem, gan video, gan foto, gan blogu un citos multimediju un tradicionālākos formātos. Tika uzņemti dažādi video par topošo Ventspils Jauniešu māju, mājas tapšanu, un iespējām tajā.

29. decembrī plkst. 14:00 notiks projekta “Tu vari vairāk, nekā Tu domā” oficiāls noslēguma pasākums, kurā tiks apskatīts projekta laikā paveiktais un plānotas aktivitātes un uzdevumi 2016. gadam. Plašāku informāciju par projektu un projektā paveikto vari atrast http://jauniesudome.lv/.

Projektu „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.