Iepriekšējās plānošanas vizīte Erasmus+ projektam “Communication 101”

Biedrībai "Ventspils Jauniešu dome" ir apstiprināts jauniešu apmaiņas projekts "Communication 101".

No 13.-16. jūnijam Ventspilī notika iepriekšējās plānošanas vizīte kopā ar projekta partneriem no Bulgārijas organziācijas "Vasil Levski"-"Gabrovo" un Čehijas organizāciju Středisko volného času Déčko.

Tika pāarunāta jauniešu apmaiņas pasākumu programma, sadalīti uzdevumi starp valstīm, iepazīta apmaiņas norises vieta, iepazīta Ventspils nelielā ekskursijā.

Jauniešu apmaiņa, galvenā projekta daļa, tiks īstenota no 8.-16.augustam kempingā "Nabīte", dalība jauniešu apmaiņā jauniešiem ir bez maksas.

Projektu vēlamies īstenot, jo esam novērojuši mūsu organizācijas rīkotajos pasākumos, ka jauniešiem ir nepietiekamas un neattīstītas zināšanas, komunikācijas un prezentēšanas jomā, kas izpaužas reālajā un virtuālajā vidē. Jaunietis sastopas ar grūtībām izteikt un pamatot savu viedokli, nonākot kontaktā ar citas tautības un vecuma pārstāvjiem komunicējot ar tiem citā valodā, kas nav jaunieša dzimtā valoda. 

Problēmas:
1. jaunieši nespēj veiksmīgi komunicēt ar vienaudžiem un cilvēkiem, kas ir vecāki par viņiem;
2. jaunieši nespēj noformulēt ideju, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, tādejādi nesniedzot pilnīgu, vai pat kļūdainu informāciju sarunā iesaistītajiem; 
3. jaunieši ir nedroši auditorijas priekšā, baidās no publiskas uzstāšanās, par tās uzdotajiem jautājumiem, kritikas, reakcijas, kā arī par savām pieļautajām kļūdām; 
4. jauniešiem nav pietiekamas informēti par lietišķo un prezentēšanas etiķeti;
5. jaunieši izmanto vienveidīgas prezentācijas metodes;
6. jaunieši neprot izveidot profilus sociālajos tīklos. Tajos ir pārāk personīga informācija, bet nav pieejama vajadzīgā pamatinformācija, kā, piemēram, īstais vārds, pabeigtās skolas, vecums. Bieži profili ir pārpildīti ar mazsvarīgu informāciju, kā, piemēram, ēdienreižu foto, pašbildes, un citi.

Projekta mērķis – sniegt iespēju jauniešiem teorētiski un praktiski apgūt komunikācijas un prezentēšanas mākslas, kā arī pārvarēt komunikācijas barjeru, sazinoties ar partnerorganizāciju iesaistītajiem jauniešiem. Palīdzēt jauniešiem celt pašapziņu un vērtību citu vienaudžu acīs. Veicināt jauniešus pielietot apgūtās prezentēšanas metodes ikdienā un formālajā izglītībā. Projekta noslēgumā tiks izveidots informatīvs materiāls ar projekta laikā izstrādātajiem ieteikumiem un paņēmieniem sevis prezentēšanā.