Noslēgusies starptautiskā jauniešu apmaiņa “Communication 101”

Veiksmīgi noslēdzies biedrības “Ventspils Jauniešu dome” “Erasmus + Jaunatne darbībā” projekts “Communication 101”, kura mērķis bija sniegt iespēju jauniešiem teorētiski un praktiski apgūt komunikācijas un prezentēšanas mākslas, kā arī pārvarēt komunikācijas barjeru, sazinoties ar citu valstu jauniešiem. Palīdzēt jauniešiem celt pašapziņu un vērtību citu vienaudžu acīs un veicināt jauniešus pielietot apgūtās prezentēšanas metodes ikdienā un formālajā izglītībā.

Projekts norisinājās no 8. līdz 16. augustam, kurā piedalījās 30 dalībnieki, vecumā no 15-25 gadiem, no Latvijas, Bulgārijas un Čehijas.

Projektā jaunieši ar neformālās izglītības metodēm apguva dažādas tēmas, piemēram, jaunas, ne tās kas parasti tiek apgūtas skolās, prezentēšanas metodes kā Pecha Kucha un Prezi.
Jaunieši apguva uzstāšanās un sevis prezentēšanas mākslas pamatus un uzvedības etiķeti dažādās dzīves situācijās. Pēc iepazīšanos ar šīm tēmām jauniešiem strādājot grupās bija jāizveido prezentācija par sev interesējošu tēmu un jāprezentē pārējiem dalībniekiem, ievērojot iepriekš apgūtās tēmas.

Jauniešu apmaiņa ir īpaša ar to, ka mācīšanas un mācīšanās laikā ir iesaistīti paši jaunieši, piemēram Open Space workshop bija paredzēta vieta, kur savus talantus un prasmes iemācīt citiem. Izmantojot šādu mācīšanās metodi tika apgūti klavierspēles pamati, origami locīšana, frīsbija spēle, Zumbas dejošana, fotografēšanas pamati, Latvijas tautisko deju soļi u.c. Kā arī daļa no projekta dalībniekiem paši izspēlēja un iemācīja dažādas improvizācijas teātra iespējas un uzdevumus.

Jauniešu apmaiņas noslēgumā visiem dalībniekiem bija lieliska iespēja izspēlēt simulācijas spēli “Darba intervija”, kur jauniešiem bija iespēja būt gan darba meklētāja, gan darba devēja/intervētāja vietā, tādējādi visiem bija iespēja saprast un piedzīvot “īstu” darba interviju. Lielākajai daļai dalībnieku šī bija pirmā darba intervija, bet šo aktivitāti visi atzina par sarežģītu un grūtu, bet nākotnei ļoti noderīgu.

Foto no projekta