“EVS in the city of poetry” brīvprātīga darba iespēja Itālijā, piesakies līdz 5.decembrim!

EVS in the city of poetry
Apstiprināts EBD projekts Recanati, Itālijā no 01.02.2017  –  01.11.2017

Projekta apraksts:

Centrs Centro Culturale Fonti San Lorenzo ikdienā darbojas savas sabiedrības labā, iedrošinot un veicinot līdzāspatstāvēšanu un sadarbību starp vecāka gadugājuma cilvēkiem, pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem. Pateicoties brīvprātīgo darba un profesonālo pedagogu darbam Jauniešu centrs ikdienā piedāvā, kvalitatīvus izglītības pakalpojumus,kā arī unikālus ar kultūru, mākslu un mūziku saistītus pasākumus, tāpat tiek veicināta arī vides nozīmība, ilgtspējas attīstība un demokrātiskā līdzdalība. 

Projekta galvenie mērķi:

  • uzlabot integrāciju un savstarpēju sadarbību starp dažādām vecuma un kultūras grupām;
  • motivācijas aktivizēšana, lai veicinātu kopīgu un aktīvu pilsonisko apziņu;
  • uzlabot informētību par apkārtējās vides faktoriem un ilgtspējīgu attīstību;
  • popularizēt mākslu un iesaistīt vietējo sabiedrību,veicināt radošumu – mūzikā, tēlotājmākslā, literatūrā, teātrī un audiovizuālajos projektos;
  • piedāvāt papildus ārpus skolas aktivitātes;
  • organizēt un piedāvāt ikdienas izkalides un izglītības iespējas ikkatram iedzīvotajām;
  • popularizēt aktīvu pilsonisko iesaisti un veicināt Eiropas principu sapratni.

Tiek meklēti 2 brīvprātīgie: viens no Spānijas un viens no Latvijas vecumā 18 – 30. Tiek meklēti dzīvespriecīgi, jautri, dinamiski un aktīvi brīvprātīgie, kas strādātu ar jauniešiem vecumā 6 – 21. 

Papildus informācija par EBD un šo projektu sakties šeit: infopaka

Kā pieteikties? 

Sūti savu CV un motivācijas vēstuli, kas rakstīta angļu valodā līdz 2016.gada 5.decembrim biedrībai "Ventspils Jauniešu dome" EBD kontaktpersonai pa e-pastu: kohahelena@gmail.com, vai nāc uz Ventpils Jauniešu māju Kuldīgas ielā 13, lai uzzinātu par projektu klātienē.