Atskats par EBD semināru Viļņā!

Seminārs Eiropas Brīvprātīgais darbs Baltijas valstīs:
 „BALTIC E.V.S CHECKPOINT SEMINAR: EXPERIENCE. VISIBILITY. STRATEG
Y”

Šā gada Oktobrī (19.-22.) četru dienu garumā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notika pieredzes apmaiņas un Eiropas Brīvprātīgā darba gadadienas atzīmēšanas seminārs, kurā piedalījās organizācijas un dalībnieki, kas saistīti ar Eiropas Brīvprātīgo darbu.

Kā galvenā semināra tēma tika izvirzīta “Eiropas Brīvprātīgais darbs Baltijas valstīs”, kā veicināt to attīstību un turpināt jau iesāktos projektus. Bet kā veiksmīgs semināra iznākums tika nostādīts mērķis: veidot un nostiprināt kopīgus attīstības plānus sadarbojoties savstarpēji visām Baltijas valstīm.

Šis gads tiek atzīmēts īpaši, jo tieši 2016. gadā Eiropas Brīvprātīgajam darbam aprit 20 gadu gadadiena. Tādēļ īpaši bija šī semināra mērķi un nākotnes vīzijas.

Pirmā semināra diena tika veltīta atskatam,  par to, kas tieši Eiropas Brīvprātīgajā darba jomā  gadu laikā ir paveikts un, kas šai jomā ir paveikts Baltijas valstīs . 

Šis atskats bija piemērots organizāciju pārstāvjiem un dalībniekiem, kas EBD jomā ir pieveinojušies nesen. Semināra ievaddaļa tika pavadīta radošā gaisotnē, kurā tika piedāvāti arī atjautīgi uzdevumi un erudīcijas jautājumi par EBD, Baltijas valstīm un kā arī tika atklātas to brīvprātīgo domas un iespaidi, kuri ir veikuši Eiropas Brīvprātīgo darbu Baltijas valstīs. 

Semināra otrajā dienā dalībnieki iesaistījās kopīgajās grupu diskusijās un "prāta vētrās", kuru laikā tika radītas idejas tuprmākai EBD darbībai Baltijas valstīs.

Semināra noslēguma dienā, jeb trešajā dienā  dalībnieki jau strādāja pie reāliem plāniem, kā uzlabot kvalitāti EBD projektiem un to aktivitātēm, kā popularizēt projektus un to rezultātus, kā nostprināt sadarbību starp Baltijas valstīm. Pašā semināra noslēguma dienas vakarā jaukā gaisotnē dalībnieki kopīgi atskatījās uz iegūtajām atziņām, pierdzes stāstiem un nākotnes vīzijām jau nākamiem 20 gadiem Eiropas Brīvprātīgā darba jomā Baltijas valstīs. 

Seminārā piedalījās un ar dalībniekiem sarunās iesaistījās visu trīs Baltijas valstu Nacionālās aģentūras pārstāvji, šī tikšanās iespēja bija viena no dalībniekiem vērtīgajām pieredzēm. Ar Nacionālo aģentūru pārstāvju klātesamību un palīdzību tika iesniegtas un apskatītas nesakaitāmās idejas un  rekomendācijas, lai tās arī tiktu realizētas un ņemtas vērā jau Nacionālā un Baltijas valstu līmenī. 

Seminārs bija vērtīgs ieguvums, gan organizāciju dalībniekiem,kuri nesen iesaistījušies EBD jomā, gan jau pieredzes bagātiem organizācijas dalībniekiem. Seminārā tika atvēlēts laiks, lai dalītos un uzklausītu arī citu Baltijas valstu organizāciju pieredzes un apmainītos ar kopīgām sadarbības iespējām. Kā arī lai īstenotu kopīgas ieceres un idejas, lai Baltijas valstu sadarbība nostiprinātos arī reālos projektos un aktivitātēs.
Helēnas Kohas Biedrības "Ventspils Jauniešu dome" projektu koordinatores atskats par dalību seminārā. 

Aktuāls piedāvājums 1 Eiropas Brīvprātīgā darbā vakance  Itālijas pilsētā Recanati. Aktivitāte jau sākas 1. Feburārī. Dodies šai vienreizējā iespējā un piesakies tīlīt, jo pieteikšanās noslēdzas jau 5.Decembrī!!!

Vairāk informācijas meklē šeit: http://jauniesudome.lv/