Starptautiskās apmācības jaunatnes darbiniekiem “Into the world, Holistic education, Life, Valuing the potential, Competences for life” Rumānijā.

Šā gada Maijā (6. – 14.) Rumānijā, ciematā Măguri Răcătău notika nedēļu ilgās apmācībās ar nosaukumu “Into the world”. Apmācību mērķis bija iepazīstināt jaunatnes darbiniekus, kā arī citus pārstāvjus, kas ikdienā darbojas ar jauniešiem, ar holistikas mācības metodēm. Triju profesionālu treneru pavadībā apmācību dalībnieki iepazina dažādās metodes un mācību metodes, kas palīdzētu iepazīt, gan savu iekšējo pasauli, gan palīdzēt iedziļināties un izprast jauniešu iekšējo pasauli. 

Apmācībās kopumā piedalījās 27 dalībnieki no Itālijas, Francijas, Spānijas, Kipras, Maltas, Rumānijas, Horvātijas, Slovēnijas, Īrijas, Čehijas un Latvijas. Dalībnieku profesionālās jomas bija dažādas, gan studentu organizāciju pārstāvji, gan sociālie darbinieki, psihologi un NVO pārstāvji, bet visus vienoja interese apgūt metodes, kuras spēs uzrunāt jauniešus it sevišķi NEET grupas jauniešus. 

Apmācību dienas tika sadalītas un sagrupētas tā, lai kopīgi veidotu saistošu un plūstošu ceļojumu sākot ar katra iekšējās pasaules izceļošanu, dalīšanās ar savu talantu un zināšanām un noslēdzot ar apzinātu un klātesošo atgriešanos esošajā pasaulē. Treneri apzināti pielietoja metodes un meditēšanu, kas padziļināja un pastiprināja visas piedzīvotās aktivitātes, tādējādi atverot un paplašinot dalībnieku redzesloku. Ikkatrs no mums piedzīvoja un izdzīvoja holistikā izmantotās metodes, proti, kad cilvēka prāts un jūtas ir kā viens veselums. 

Apmācībās tika izmantotas sekojošas neformālās izglītības metodes – “Hero’s journey”, aktīvā klausīšanās, sarunu biedra spoguļošana, četri zināšanu logi( domāšana, jūtas, sajūtas un iztēle), iepazinām medicīnas riteni, kuru dažās indiāņu kultūrās izmanto kā metaforu savos rituālos, tas ir visu sajūtu apkopojums – sajūtu, intuīciju un iztēles apvienojums.  Kā apmācību vien no būtiskajām sastāvdaļa bija arī daudzveidīgo spēju jeb “multiple intelligences”  apguve. Dalībnieki varēja apgūt un papildināt kādu no deviņām spējām – mūzikā, radošajā darbībā, matemātiskās zināšanās un iepazīstot tuvāk dabu. 

Apmācību noslēdzošajās dienās dalībnieki dalījās ar savām pieredzēm un stāstiem, gan no personiskās puses, gan no savas darba jomas. Bija ļoti iedvesmojoši dzirdēt uz uzklausīt šo dažādo dalībnieku dzīves stāstu un kā visus kopā vieno viens kopējs mērķis, darbs ar cilvēkiem un kas vēl svarīgāks darbs ar jauniešiem!  

Starptautiskās apmācības bija vērtīgs ieguvums dalībniekiem, jo tā bija iespēja iepazīt pašam sevi un izprast, ar kādām metodēm katrs no mums var darboties arī savā profesionālajā jomā.  Apmācībās tika izveidotas ciešas draudzības un sadarbības. Jau ir plānoti iespējamie nākotnes sadarbības projekti Erasmus+ projektos un mobilitātēs.

Helēnas Kohas biedrības “Ventspils Jauniešu dome” projektu koordinatores atskats par dalību starptautiskajās apmācībās.