Iespēja kļūt par mentoru pirmajam Eiropas brīvprātīgā darba veicējam Ventspilī! Izaicini sevi!

Piesakies līdz 23. jūnijam un kļūsti par EBD mentoru Ventspilī!

Biedrība “Ventspils Jauniešu dome” meklē radošu, komunikablu un atsaucīgu mentoru no Ventspils EBD brīvprātīgajiem .

Biedrība “Ventspils Jauniešu dome” ar 2017.gada 1.septembrī uzsāks Erasmus+ programas projektu, kura ietvaros Ventspils pilsētā 6 un 12 mēnešus dzīvos trīs EBD brīvprātīgie jaunieši no Itālijas, Portugāles un Čehijas. 

Kas ir Eiropas Brīvprātīgais Darbs?
Eiropas Brīvprātīgais darbs jeb EBD ir mobilitātes projekts, kas ir daļa no Eiropas Savienības programmas “Erasmus +: Jaunatne darbībā”. EBD ir iespēja jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem, doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu 2 līdz 12 mēnešus kādā organizācijā vai pašvaldības iestādē, skolā. Tā ir iespēja iepazīt sevi, citu kultūru, dažādas ar darbu saistītas jomas, un to visu – caur starptautisko brīvprātīgo darbu.
Brīvprātīgais darbs balstās uz trim vispārīgiem principiem: darbs kopienas labā, mācīšanās un praktiska darbība. 

Kas ir EBD mentors un kāda ir viņa loma projektā?
EBD mentros ir persona, kura vēlas strādāt ar jaunieti, ir pazīstama ar neformālo izglītību un pārzina Erasmus+: Jaunatne darbībā. Mentros tā ir persona, kura ir motivēta atbalstīt brīvprātīgo, un viņa-viņas mācīšanās procesu kā arī ir gatavs iepazīstināt jaunieti ar vēl neiepazīto pasauli, pilsētu un valsti, kurā brīvprātīgais dzīvos. 
EBD mentors ir atbildīgs par brīvprātīgā personisko un emocionālo atbalstu. Mentora pienākumos: brīvprātīgā iepazīstināšana ar Ventspils pilsētu, būt draugam un atbalstam, kopīgi tikties ar EBD brīvprātīgo un projekta koordinatoru, lai izvērtētu aktivitātes un mācīšanās procesu. Tāpat mentora pienākumos būs atbalstīt EBD brīvprātīgo un kopīgi piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajās apmācībās. 
“Mentros ir kā ēna – neredzama, bet vienmēr klāt esoša palīdzot salikt mazas detaļas kopā, lai spētu saskatīt kopējo attēlu un kopējo mērķi.”

Kāds ir mentora profils?
•    Mentrors: entuziastisks, elastīgs, atvērts, atbildīgs, uzticams, nosaka robežas un spēj risināt problēmas, atbalstošs, ar labām spējam uzklausīt, motivēts, sabiedrisks un ar labām komunikācijas prasmēm.
•    Mentoram ir jābūt 18 gadus vecam vai vecākam.
•    Jābūt no Ventspils, kā arī labi jāpārzina pilsēta un tās infrastruktūra. 
•    Brīvi jāpārvalda angļu valoda. 
•    Mentoram ir jābūt elastīgam pret darba stundām, kā arī motivācijai atbalstīt un iedrošināt brīvprātīgo, kad tas būs nepieciešams.
•    Lai pieteiktos ir jāaizpilda veidlapa : http://ej.uz/EBD_mentors