Vai esi gatavs biznesam?

Ar partnerības līguma noslēgšanu un kopīgu tikšanos Klaipēdā, š.g. 30. maijā, Biedrība “Ventspils Jauniešu dome” uzsāk dalību projektā LLI-143 Gatavs biznesam! (Ready for Business/ReforB), kas apstiprināts Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros, programmas prioritātē- nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes atbalstam.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību pārrobežu reģionos, izmantojot inovatīvus uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus un risinājumus. Tāpēc projektā iesaistītie partneri (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte LV, Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parks LT, Daugavpils Universitāte LV, Visaginas Radošā Māja LT, Ventspils Jauniešu dome LV, Panevēžas Darba tirgus mācību centrs LT) izstrādās biznesa simulācijas spēles, imitējot reālas dzīves situācijas, ar ko sastopas jaunie uzņēmumi, un vadīs seminārus „Iesaisties!”, kas tiks veidoti saskaņā ar interaktīvo konceptu „Iedvesmojies–Palīdzi–Dalies–Analizē”. IKT Biznesa simulators, kura izstrāde notiks projektā, imitēs biznesa procesu uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai.

Četru biznesa simulācijas spēļu kopums atspoguļos dažādus uzņēmējdarbības veidus, kā, piemēram – mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražošana un pakalpojumi. Katra spēle tiks izspēlēta divreiz – pa vienai reizei Latvijā un Lietuvā. Spēlēs būs iesaistīti 25-30 dalībnieki gan no Latvijas, gan Lietuvas, kas tiks sadalīti 5-6 komandās. Katras spēles ilgums būs 6-7 stundas. Spēli vadīs moderators un divi asistenti – viens no Latvijas un viens no Lietuvas. Visas spēles notiks angļu valodā, ja būs nepieciešams, būs iespēja izmantot latviešu un lietuviešu valodas tulku palīdzību.

Projekta gaitā tiks organizēti seši semināri „Iesaisties!”,3 no tiem Latvijā un 3 Lietuvā. Katra pasākuma ilgums būs 6-7 stundas. Katrā seminārā piedalīsies 25-30 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Katram semināram paredzētas četras sesijas:
1. sesijā – uzņēmēji ar saviem veiksmes stāstiem runās par to, kāpēc viņi nolēma sākt uzņēmējdarbību un dalīties pieredzē par savām veiksmēm un neveiksmēm ceļā uz panākumiem.
2. sesijā – jaunizveidotu uzņēmumu pārstāvji, kuri saskaras ar grūtībām, stāstīs par savu uzņēmumu problēmām, ar kurām viņi saskaras. Konsultāciju vaidā kopā ar semināra dalībniekiem un augsta līmeņa profesionāļiem tiks diskutēts par problēmu risinājumiem.
3. sesijā – potenciālie jaunie uzņēmēji dalīsies ar savām biznesa idejām un apspriedīs to plusus un mīnusus kopā ar sesijas dalībniekiem un uzaicinātajiem profesionāļiem.
4. sesija (Paskaties uz biznesu no malas) – Semināra dalībnieki apskatīs un pārrunās reālos uzņēmējdarbības gadījumus Latvijā un Lietuvā. Šajā seminārā tiks runāts arī par kādu ārzemju uzņēmumu, kurš sniegtu iedvesmu un nozīmīgu mācīšanās pieredzi.

Seminārus vadīs moderators un divi asistenti – viens no Latvijas un viens no Lietuvas. Semināri notiks angļu valodā ar sinhronu tulkojumu latviešu un lietuviešu valodā.
Projekta izskaņā – IKT biznesa simulatora izveide. IKT biznesa simulators ir rīks, kas imitē biznesa uzsākšanas un attīstības procesus. Lietotājiem tiks piedāvātas dažādas uzņēmējdarbībai raksturīgas situācijas, kur lietotājam jāizvēlas turpmākā darbība, no piedāvātajiem rīcības variantiem. Lietotājam jāizvēlas viena iespēja, lai nokļūtu nākamajā situācijā. Tas pats princips tiks piemērots visās situācijās. Katrā situācijā tiks sniegti mājieni, kuri netieši norādīs aspektus, kas jāņem vērā. Simulatora lietotāji varēs atkārtoti izspēlēt dažādas situāciju iespējas, tā saskaroties ar dažādām sekām un panākot citu rezultātu spēles beigās. Pievienoto automātisko piezīmju mērķis būs paskaidrot lietotāju kļūdas un sasniegumus, norādot uz iztrūkstošajām zināšanām uzņēmējdarbības jomā. Mājaslapā būs atļauts dalīties ar situāciju iznākumiem un personīgajiem rezultātiem. Kā arī tiks piedāvāta atsauksmju lapa, kurā ikviens varēts komentēt, un sniegt ieteikumus par uzlabojumiem. Mājaslapa būs pieejama angļu, latviešu un lietuviešu valodās.

Sekot informācijai par pieteikšanos projektā var Facebook lapā: http://www.facebook.com/LLIReforB 

Projekta mērķauditorija ir studenti un nesenie augstskolu absolventi uzņēmējdarbības jomās, kā arī jaunieši, kuriem ir biznesa idejas vai jaunieši, kuri vēlas sākt savu biznesu, kā arī jaunizveidotie uzņēmumi, kas vēlas gūt pieredzi.
Projekta realizācija izceļas ar integrētu pieeju, kas ietver vairākus elementus: neformālas mācīšanās pieeja; pievēršanās uzņēmējdarbības disciplīnām; pieredzes apgūšana pie esoša uzņēmēja un biznesa prakses piemēri. Šāds risinājumu spektrs ļaus skatīt uzņēmējdarbību no dažādiem aspektiem, tādējādi nodrošinot izpratni par visām uzņēmuma funkcijām un līmeņiem.

Projekta organizatori cer, ka projekta aktivitāšu rezultāts varētu būt 12–15 jauni uzņēmumi.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.
ERAF finansējums:467 481.49 EUR

http://www.europa.eu, http://www.latlit.eu 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Ventspils Jauniešu dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Kontaktinformācija:
Biedrība “Ventspils Jauniešu dome”
Informācijas koordinatore – Madara Medne
Tel: 29670630