ReforB tikšanās pasākums Jelgavā 19.oktobrī

19.oktobrī, Interreg Latvija – Lietuva projekta Reafy for Business ietavaros, notika 2.tikšanās pasākums, kurā piedalījās visi 6 partneri un tika diskutēts par projekta laikā paveiktajā lietām, par nepieciešamajiem labojumiem projekta nākotnē un par progresu.

Pasākums notika Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības Univeristātes telpās.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam, http://latlit.eu

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldība.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība "Ventspils Jauniešu dome", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.