Brīvprātīgais darbs – brīvprātīgo meiteņu acīm!

Eiropas brīvprātīgā darba veicējas Carlota un Kāče dalās ar saviem iespaidiem par to, kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs (angļu val. – EVS (European Voluntary Service))

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība "Ventspils Jauniešu dome", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

This article has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this article are the sole responsibility of NGO "Ventspils Youth Council" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.