“Gatavs biznesam!” (Ready for Business/ReforB) simulācijas spēles izmēģinājuma pasākums

13. decembrī 6 jaunieši no Ventspils devās uz Jelgavu, lai kopā ar vēl 30 dalībniekiem no Latvijas un Lietuvas izmēģinātu savas spējas un zināšanas spēlē par biznesa pasauli.

Spēles mērķis ir veicināt dalībniekos stratēģisku domāšanu, kura vērsta uzņēmējdarbības virzienā, veidojot un analizējot dažādu situāciju attīstību un scenāriju veidošanos. Spēle ir daļa no projekta Gatavs biznesam! (Ready for Business/ReforB) aktivitātēm. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, izmantojot mūsdienīgus mācīšanās un zināšanu iegūšanas risinājumus. 

Viena no spēles dalībniecēm, Karīna Ziemele, par spēli stāsta: “Pasākums bija interesants, bet pati to nesauktu par spēli, vairāk par domapmaiņu un prāta vētru. Man patika, ka pasākumā bija jauni cilvēki, kuri visi iesaistījās pasākuma norisē. Nebija nepieciešamas īpašas  zināšanas biznesa jomā, ja ir kaut nedaudz uztrenēta loģiskā domāšana, tad viss ir kārtībā. Es teiktu, ka šīs dienas lielākais izaicinājums – domāt un pamatot savas izvēles angļu valodā.”

Nākamā iespēja piedalīties biznesa simulācijas spēlē būs 11. janvārī, Klaipēdā. Pieteikties dalībai var te: https://goo.gl/forms/qtu0HSNbsDW8N0QT2

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldība.

http://www.europa.eu, http://www.latlit.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Ventspils Jauniešu dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.