Brīvprātīgo meiteņu iespaidi par Ventspili un Latviju

Eiropas brīvprātīgā darba veicējas Carlota un Kāče dalās ar saviem iespaidiem par to, kā ir dzīvot Ventspilī un kādi ir viņu iespaidi par Latviju (angļu val. – EVS (European Voluntary Service))

Eiropas Brīvprātīgā darba projekta "EBD Ventspils pilsētā", kuru koordinē un realizē biedrība Ventspils Jauniešu dome, dalībnieces Carlota Palha un Káče Školudíková Ventspils Jauniešu māja strādā jau kopš 2017. gada 1.septembra un Carlota turpinās strādāt līdz 2018.gada septembrim.

Līdz šim brīvprātīgās ir rīkojušas dažādus pasākumus gan jauniešiem, gan pieaugušajiem – spāņu valodas apmācības, austrumu deju nodarbības, radošās darbnīcas, sarunu vakarus par "Low cost ceļošanu" u.c.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība "Ventspils Jauniešu dome", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

This article has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this article are the sole responsibility of NGO "Ventspils Youth Council" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.