36 jaunieši no Latvijas un Lietuvas Ventspilī izmēģina savas prasmes biznesa jomā

7. martā Ventspils jauniešu mājā pulcējās 36 jaunieši no Latvijas un Lietuvas, lai  izmēģinātu savas spējas un zināšanas simulācijas spēlē “Gatavs biznesam!” (Ready for Business/ReforB).

Laikā, kad individuāla biznesa uzsākšana kļūst ar vien iespējamāka, nepieciešams rast jaunus veidus, kā šajā pasaulē ieinteresēt arī jaunāko sabiedrības daļu – jauniešus. Tieši tāds ir projekta Gatavs biznesam! (Ready for Business/ReforB) mērķis – veicināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, izmantojot mūsdienīgus mācīšanās un zināšanu iegūšanas risinājumus. 

Viens no ilgtspējīgiem risinājumiem ir biznesa simulācijas spēles izveide, kuras mērķis ir veicināt interesi un izpratni par to, kādi mehānismi un ietekmes faktori novērojami biznesa sfērā. Kopā darbojoties komandās, spēles dalībniekiem ir iespēja analizēt dažādas situācijas un veidot attīstības scenārijus. Spēle balstīta uz gadījuma izpēti, par pamatu ņemot tējas un kafijas veikalu, kuru spēles laikā piemeklē dažādi izaicinājumi – darbinieki nav motivēti strādāt, veikalam izsists logs, telpu īres palielināšanās, apzagšana u.c. Pasākuma dalībniekiem ir jādomā plāns, kā tikt galā ar šiem izaicinājumiem un jāprezentē tas spēles žūrijai.

Pasākums norisinās angļu valodā un dalībnieki komandās tiek izvēlēti pēc nejaušības principa. Tas garantē, ka vienā komandā būs jaunieši no abām projekta valstīm, kuri varēs praktizēt spēju darboties komandā, sarunāties svešvalodā un nonākt līdz veiksmīgam spēles rezultātam.

Nākamā iespēja piedalīties projektā būs dodoties uz informatīvu semināru Paņevežā, 22. martā. Vairāk informāciju par projektu lasi: http://jauniesudome.lv kā arī seko aktivitātēm Facebook lapā http://www.facebook.com/jauniesudome

Pasākuma fotoatskats meklējams Flickr attēlu krātuvē.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldība.

http://www.europa.eu, http://www.latlit.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Ventspils Jauniešu dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.