Piesakies biznesa simulācijas spēlei 26.aprīlī Visaginā (LT)

Jau pavisam drīz būs klāt nākamais projekta "Ready for Business" pasākums. 

Biznesa simulācijas spēle Visaginā, Lietuvā 26.aprīlī!

Ja esi jaunietis vecumā no 15-30 gadiem un Tev interesē uzņēmējdarbība, tad aicinām Tevi piedalīties šajā pasākumā, piesakies http://ejuz.lv/iz6

Biznesa simulācijas spēlē, piedalīsies 36 jaunieši no Latvijas un Lietuvas, lai attīstītu radošumu, trenētu komandas, līderības, diskusiju vadīšanas kompetences un uzņēmējdarbībai nepieciešamo domāšanu. 

Lai īstenotu simulācijas spēles aktivitātes, tiks izveidotas sešas jauniešu grupas, izmantojot lozēšanu un veicinot dažāda vecuma un tautību jauniešu sadarbību vienas grupas ietvaros.

Spēles metodikas izveidē izmantota projekta dalībnieku apkopotā informācija no 60 Latvijas un Lietuvas uzņēmēju intervijām, kurās viņi stāstīja par sava uzņēmuma izveidošanu, darbību, plānošanu, problēmsituācijām un to risinājumiem.

Spēle Visaginā dalībniekiem ir bez maksas, kā arī transporta un ēdinšanas izdevumi tiek segti no projekta līdzekļiem. 
Kopīga došanās uz Visaginu un nakšņošana notiks 25.aprīlī, pati spēle 26.aprīlī, pēc spēles – mājupceļš.

 

Biznesa simulācijas spēle norisināsies Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Ready for Business” ietvaros. Tās metodiku ir izstrādājuši LLU ESAF mācībspēki sadarbībā ar visiem projekta partneriem no Latvijas un Lietuvas. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību pārrobežu reģionos, izmantojot inovatīvus uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus un risinājumus.