Piecas valstis un desmit brīvprātīgie jeb projekts “Young city of tomorrow”

No 11.jūlija līdz 11. augustam Ventspilī tiks īstenots grupas brīvprātīgā darba projekts “Young city of tomorrow”, kuru īsteno biedrība “Ventspils Jauniešu dome”.

Īstenot šāda apjoma projektu bija nepieciešams, jo uzskatām ka jauni cilvēki, kā brīvprātīgā darba veicēji spēs ienest pilsētā jaunas idejas un enerģiju, kas mudinās arī vietējos un Ventspils novada jauniešus būt aktīvākiem.

Ar brīvprātīgo palīdzību būs iespēja iepazīt citu valstu kultūru, tradīcijas un paradumus. Kā arī paši ārzemju brīvprātīgie sniegs informāciju un iespēju vietējiem jauniešiem un apkārtējai sabiedrībai uzzināt par brīvprātīgā darba iespējām gan Latvijā, gan Eiropā. 

Projekta aktivitātēs tiek iesaistīti 10 brīvprātīgā darba veicēji 17-30 gadu veci no Itālijas, Portugāles, Spānijas, Bulgārijas un Horvātijas. 

Projekta galvenais mērķis ir ārzemju jauniešiem kopīgi sadarboties ar vietējiem jauniešiem un ieviest jaunu tradīciju Ventspilī – Jauniešu festivālu “Random Republika”. 

Šāda veida festivāls tiks rīkots pirmo reize Ventspilī, jo tieši paši vietējie Ventspils jaunieši un brīvprātīgā darba veicēji būs tie, kas izveidos festivāla saturu un aktivitātes tā lai tās būtu piemērotas tieši jauniešu mērķauditorijai no 13 līdz 30 gadu veciem. 

Jauniešu festivāls “Random Republika” norisināsies Ventspils pilsētas svētku ietvaros no 3.-5. augustam, festivālā tiks veidotas neformālās izglītības nodarbības, piemēram, radošās darbnīcas, muzikāli priekšnesumi, dažādas sporta spēles, improvizācijas izrādes u.c.

Plašāka informācija par festivālu un tā programma meklējama http://jauniesi.ventspils.lv/
 

Projekts "Young city of tomorrow" tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekts "Esi viens no mums!" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.