Atskats uz projekta “Gatavs biznesam” pasākumiem

Jau vairāk kā gadu Latvijas un Lietuvas jauniešiem ir pieejama unikāla iespēja daudz tiešākā veidā iepazīties ar uzņēmējdarbību un sava biznesa uzsākšanai nepieciešamo iemaņu iegūšanu. Projekts “Gatavs biznesam!” (Ready for Business/ReforB ) ir Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. ietvaros radīta iniciatīva, kuru radījuši 6 sadarbības partneri – 3 no Latvijas un 3 no Lietuvas. Projekta mērķis ir –  veicināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, izmantojot mūsdienīgus mācīšanās un zināšanu iegūšanas risinājumus. 

Projekta aktivitātes tiek realizētas divos veidos –  teorētiskas zināšanas semināros, un praktiska iespēja pielietot savas jauniegūtās zināšanas biznesa simulācijas spēlē. Pēdējo 4 mēnešu laikā 24 jauniešiem no Ventspils ir bijusi iespēja piedalīties divos semināros, 22.martā gūstot pieredzi no Paņevežas partneru sagatavotajiem stāstījumiem un 31.maijā viesojoties Daugavpilī. Jaunieši ņēmuši dalību arī divās simulācijas spēlēs – 6.aprīlī viesojoties Visaginā, bet 14. jūnijā pielietojot savas prasmes Jelgavā.

Projekta dalībniece Anna Fedotovska par pasākumiem stāsta: “Seminārs bija interesanta iespēja uzzināt vairāk informāciju par dažāda veida uzņēmējiem un to darbību. Bet visvairāk man patika simulācijas spēle, jo bija iespēja izkāpt ārpus savas komforta zonas un arī padomāt. Ja būtu iespēja, noteikti dotos vēl.“

Projekta ietvaros izveidota arī animācija, kura skaidro projekta norisi. Tā aplūkojama TE.

Nākamie projekta pasākumi norisināsies septembrī un oktobrī. Lai nepalaistu garām iespēju piedalīties simulācijas spēlē vai kādā no semināriem, ieteicams sekot līdzi informācijai – http://jauniesi.ventspils.lv

Contact information:
NGO “Ventspils Jauniešu dome”
Project coordinator: – Unda Egendorfa
Tel: 29955093


Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldība.

http://www.europa.eu, http://www.latlit.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Ventspils Jauniešu dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.