Pirmais Jauniešu festivāls “Random Republika” brīvprātīgo jauniešu video atskats!

Šā gada vasarā no 11. jūlija līdz pat 11. augustam biedrība “Ventspils Jauniešu dome” realizēja Erasmus + programmas projektu “Young city of tomorrow” un uzņēma Ventspilī 10 brīvprātīgos no Portugāles, Spānijas, Itālijas, Horvātijas un Bulgārijas. 

Ārzemju brīvprātīgie jaunieši kopīgi ar Ventspils Jauniešu mājas brīvprātīgajiem realizēja grandiozu ideju –Jauniešu festivālu “Random Republika”, kas bija pirmais pašu jauniešu veidotais festivāls Ventspilī. Jauniešu festivālā “Random Republika” tika piedāvātas dažādas aktivitātes 3 dienu garumā. 

Skaties video, lai uzzinātu kā jauniešiem gāja!

Projekts "Young city of tomorrow" tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekts "Esi viens no mums!" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.