EBD grupas projekta “Young city of tomorrow” videoatskats!

Biedrības "Ventspils Jauniešu dome" līdz šim lielākais izaicinājums – grupas īstermiņa Eiropas Brīvprātīgā darba projekts "Young city of tomorrow" !

Projekta ideja radās jau pagājušajā gadā, kad bierības darbinieki un Ventspils Jauniešu mājas padomes jaunieši izteica ideju par pirmo jauniešu festivālu Ventspilī!

Šādu pasākumu izveidot ir daudz vienkāršāk, ja ir daudz izpalīdzīgu roku un svaigas idejas, tādēļ tika rakstīt projekts un aicināti jaunieši no citām Eiropas valstīm!

Šie jaunieši kopā ar vietējiem jauniešiem mēnesi pavadīja kopā, iepazīstot mūsu kultūru, pilsētu un pats galvenais – veidojot jauniešu festivālu "RANDOM REPUBLIKA"

Projekts "Young city of tomorrow" tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekts "Esi viens no mums!" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.