Lai mierpilni svētki!

Biedrība "Ventspils Jauniešu dome" sveic visus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!

Lai jaunā gadā darbi sokas
Un tālu gaišas domas trauc,
Lai nogurumu nezin rokas,
Bet sirdī — prieka, laimes daudz.