Projekta noslēgumā tiek izstrādāta tiešsaistes simulācijas spēle par uzņēmējdarbības tēmu!

No 2017.marta līdz 2019.gada janvārim Latvijas un Lietuvas jauniešiem bija pieejama unikāla iespēja daudz tiešākā veidā iepazīties ar uzņēmējdarbību un sava biznesa uzsākšanai nepieciešamo iemaņu iegūšanu.

  Projekts “Gatavs biznesam!” (Ready for Business/ReforB ) ir Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. ietvaros radīta iniciatīva, kuru radījuši 6 sadarbības partneri – 3 no Latvijas un 3 no Lietuvas. Projekta mērķis bija veicināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, izmantojot mūsdienīgus mācīšanās un zināšanu iegūšanas risinājumus. 

  Projekta noslēgumā fāzē tiek izstrādāta tiešsaistes simulācijas spēle, kura sniegs iespēju arī citiem interesentiem izmēģināt savas zināšanas uzņēmējdarbības jomā!

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldība.

http://www.europa.euhttp://www.latlit.eu
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Ventspils Jauniešu dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.