Jauniešu dome īsteno Eiropas Solidaritātes korpusa projektu “Jaunatne iesaistās”

Ar šā gada 5. jūliju līdz pat 8. augustam biedrība “Ventspils Jauniešu dome” realizē Eiropas Solidaritātes korpusa programmas projektu “Jaunatne iesaistās” un uzņem Ventspilī 10 brīvprātīgos no Portugāles, Spānijas, Ungārijas, Vācijas, Polijas un Bulgārijas.

Šis lielizmēra projekts tiek īstenots jau otro gadu un tā ir lieliska iespēja gan ārzemju brīvprātīgajiem iepazīt mūsu kultūru un valsti, gan vietējiem jauniešiem iepazīt citas kultūras, nostiprināt savas angļu valodas zināšanas.

Ārzemju brīvprātīgie jaunieši kopīgi ar Ventspils Jauniešu mājas brīvprātīgajiem turpinās jau īstenot grandiozo ideju –Jauniešu festivālu “Random Republika”.

Foto apskatāmi mūsu FB lapā https://www.facebook.com/jauniesudome

Projekts "Jaunatne iesaistās" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.