IKT uzņēmējdarbības simulators

Tiešsaistes uzņēmējdarbības simulators ir mūsdienīgs un interaktīvs veids, kas palīdz iesācējiem uzņēmējdarbībā saprast kā nodibināt un vadīt savu uzņēmumu, izvairoties no nepatīkamām grūtībām.

Simts dažādas un uz patiesas informācijas balstītas situācijas ir ievadītas datubāzē, un šī nodarbe palīdz uzņēmējdarbību aplūkot no dažādiem aspektiem un tas rada vispārēju tās izpratni.

Pēc iepazīšanās ar konkrēto situāciju, dalībniekiem ir iespēja izvēlēties vienu četrām rīcībām. Pēc izvēles izdarīšanas, spēlētājs turpina spēli, kas ir pielāgota, balstoties uz iepriekš pieņemtā lēmuma sekām. Spēle turpinās līdz dalībnieks to pabeidz, pēc tam tiek sniegts īss apraksts par konkrētā dalībnieka uzņēmējdarbības spējām.

Spēlētājiem automātiski tiek parādīti komentāri pēc konkrēto darbību veikšanas. Spēles laikā tiek izskaidrots kādas prasmes un kādas zināšanas konkrētajam spēlētājam ir jāiegūst, lai tas varētu kļūt par veiksmīgu uzņēmēju, kā arī spēle paslavē pēc pareizu lēmumu pieņemšanas. Ja rodas grūtības, spēle šo to pateiks priekšā. Pietam, vienmēr ir iespēja paspert vienu soli atpakaļ un pieņemt citu lēmumu. Labākie spēlētāji tiks iekļauti Slavas zālē.

Šis simulators ir ļoti aizraujošs! Viegli uztveramu tekstu un amizantu ilustrāciju kombinācija sniedz neaizmirstamu pieredzi! Spēlē jau tagad!

Saite: http://www.reforbsimulator.eu
 

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldība.

http://www.europa.euhttp://www.latlit.eu
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Ventspils Jauniešu dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.