Itāļu valoda Jauniešu mājā!

Atsākas Itāļu valodas nodarbības, Pirmdienās un Piektdienās plkst. 17:00 – 18:00 visiem interesentiem bez priekšzināšanām no plkst. 18:00 – 19:00 interesentiem ar zināšanām Itāļu valodā.

Pateicoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un Eiropas Solidaritātes korpusa projektam visiem interesentiem ir iespēja bez maksas apgūt Itāļu valodu.
Itāļu valodas nodarbības turpinās vadīt brīvprātīgais jaunietis Thomas Biem no Itālijas.

Nodarbības noritēs angļu valodā un tās tiks veidotas izmantojot neformālas izglītības metodes praktiski apgūstot – alfabētu, rakstība un izrunu.