Evas pieredzes stāsts no jauniešu apmaiņas Rumānijā

Jauniešu apmaiņas projekts #Cultur(E+) Horezu pilsētā, Rumānijā.

Projekta ietvaros ir vairāk iepazītas savas vajadzības un saprasts tas, ka ir lietas, kuras ikdienā tomēr nav absolūti vajadzīgas, lai gan iepriekš tā šķita.

Projekta gaitā bija lieliski iespējams iepazīt citus cilvēkus, citu tautu kultūtu un uzskatus. Pamācījāmies svešvalodās dažus vārdus, teikumus.

Katru dienu ir kāds interesants uzdevums, spēle, noteikums. Lai vai kā – yes. bija vērts pašai priekš sevis.

Ir arī sliktās nianses, kas man personīgi nepatika, bet arī tās, iespēju robežās, tika atrisinātas.

Lai vai kā, projekts ir iespēja uzkāpt no savas ierastās komforta zonas, saviem uzskatiem un ambīcijām. 

– Eva 

Projekts "#Cultur(E+)" tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.