Darius, kāda bija dalība jauniešu apmaiņā?

Projekta laikā ieguvu daudzas jaunas prasmes un draugus!

Brauciens uz CulturE+ projektu Horezu pilsēta bija fantastisks izaicinājums man, jo kultūra vienmēr ir man bijusi tuva tēma, bet nekad nebiju drošs par sevi citu cilvēku priekšā prezentēt Latvijas kultūru.

Tomēr projekts ļava man saprast to, ka visiem ir tādas niecīgas bailes un ka vienkārši ir jābrauc un jādara, citādi nebūtu iespēja iegut fantastiskas atmiņas un draugus visā Eiropā.

-Darius 

Projekts "#Cultur(E+)" tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.