Ventspils novada jauniešiem iespēja piedalīties 4 dienu bezmaksas nometnē!

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu motivāciju mācīties un aktīvi līdzdarboties gan savas skolas, gan pilsētas/ciema sabiedriskajā dzīvē. 

Projekta laikā jaunieši iemācīsies un izpratīs dažādu organizāciju, kā arī neorganizētas un organizētas līdzdalības mehānismus un jēgu. Projektā paredzēta jauniešu savstarpējā sadarbība, kopīgi risinot problēmas. Tas palīdzēs pašiem jauniešiem, palielināt motivāciju un vēlmi aktīvi līdzdarboties, rādot piemēru. Praktiski rīkojot pasākumus jaunieši izpratīs savu darbību un zināšanu jēgu, sniedzot vēl papildus motivāciju iegūt izglītību gan formālā, gan neformālā ceļā. 

Pēc jauno prasmju apgūšanas jaunieši praktiski rīkos savus pasākumus izglītības iestādēs, tādējādi padarot skolas ikdienu interesantāku arī pārējiem skolas biedriem.

Kādi jaunieši var piedalīties?

Ventspils novada jaunieši vecumā no 15 līdz 22 gadiem, kuri mācās no 9. līdz 12. klasei un skolēni.

Kas notiks projektā?

4 dienu apmācību pasākums viesu namā "Ventaskrasti"  Ziru pagastā.

Pasākuma programma 

 

Pasākumā ēdināšanu un izmitināšanu, nepieciešamos materiālus apmācībām un transportu uz un no pasākuma  nodrošina biedrība "Attīstības fabrika".

Pieteikšanās anketa https://forms.gle/PFqwjyRcsrfrRte29

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(PuMPuRS).”