Preses relīzes

2014. gada 30. septembrī

Ventspilī sekmīgi aizsākusies vienaudžu izglītotāju kustība "Jaunietis – jaunietim"

Šajā mācību gadā Ventspils skolām pārmaiņas sagādājusi "Ventspils Jauniešu dome", jo darbu uzsākuši vienaudžu izglītotāji. Tie ir jaunieši, kas paši ir apguvuši zināšanas un prasmes un kas tagad ir gatavi tās nodot tālāk saviem vienaudžiem. No tā arī kustības nosaukums "Jaunietis – jaunietim".

Mācību gada pirmajā mēnesī nodarbībās paspējuši piedalīties jau 180 skolēni, bet klašu kolektīvi ir jau pieteikušies uz apmācībām visā rudens sezonā. Neformālas apmācības, ko vada vienaudžu izglītotāji ir par dažādām tēmām – uzņēmējdarbību, radošumu, sevis izpratni, līderu prasmēm, darbu komandā, stereotipiem, stresa pārvarēšanu, kontracepciju, HIV un AIDS, smēķēšanu un citām atkarībām.

Jauniešu vadītajās nodarbībās nepiedalās skolotāji, jo viņu klātbūtne var radīt kādas barjeras, kas veicinātu jauniešos noslēgtību un nevēlēšanos piedalīties aktivitātēs. Veiksmīgai nodarbības norisei nepieciešams, lai veidotos saikne starp vienaudžiem. Viena no vienaudžu izglītotājiem, Sabīne Lazdiņa, kura jauniešiem piedāvā nodarbības gan par stereotipiem, gan par kontracepciju, dalās savās piedzīvojumos: "Man patīk vērot cilvēkus, kā tie izturas, uztver informāciju un darbojas komandās. Jaunieši ir ļoti atsaucīgi un ar interesi iesaistās visās aktivitātēs. Esmu ļoti apmierināta un visvairāk iepriecina tas, ka ir vērojams atgriezeniskais efekts pēc manis vadītajām nodarbībām."

Projektu "Ventspils Jauniešu dome" īstenoja, lai veicinātu jauniešu līdzdalību, mudinātu tos būt sabiedriski aktīvākiem, kā arī lai uzlabotu jauniešu vēlmi apgūt jaunas zināšanas, jo nereti ieklausīties savu vienaudžu teiktajā jauniešiem ir pieņemamāk. Šajā vasarā 20 jaunieši piedalījās četru dienu intensīvās apmācībās, kur tika gatavoti nodarbību plāni un paši trenējās nodarbību vadīšanā. Projekta laikā tika arī sagatavota darba burtnīca, kas būs metodisks palīgmateriāls jauniešiem apmācību vadīšanā, kā arī iegādāti dažādi uzskates materiāli, kurus izmantot nodarbībās.

Informācija par nodarbību piedāvājumu publicēta mājaslapā http://www.jauniesudome.lv. Visas nodarbības jaunieši vada brīvprātīgi, bez maksas. Tā kā vienaudžu izglītotāju kustība vēl tikai attīstās, ikvienam jaunietim ir iespēja kļūt par tās dalībnieku un gūt neatsveramu pieredzi, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes un daloties ar tām savu vienaudžu lokā. Pieteikšanās un papildu informācija pa e-pastu: info@jauniesudome.lv

Projekts "Vienaudžu izglītotāju apmācību programma "Jaunietis –jaunietim"" tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 


2014.gada 11.septembrī

Vienaudžu izglītotāji uzsāk apmācības Ventspils skolās

Bieži jaunieši nevēlas klausīties, ko viņiem stāsta skolotājs vai kāds speciālists, bet tā kā jaunieši labāk zina, kā runāt ar sev līdzīgu, arī informāciju uztvert ir vieglāk. Biedrība „Ventspils Jauniešu dome” ir apmācījusi  20 jauniešus par vienaudžu izglītotājiem, lai tie dalītos savās zināšanās un pieredzē par jauniešiem svarīgām tēmām. Tā kā nodarbībās ir svarīga saikne starp vienaudžiem, tajās nepiedalās skolotāji, jo pastāv iespēja, ka viņi var radīt barjeru un veicināt jauniešos noslēgtību.

Jaunieši ir sagatavojuši un skolām šobrīd tiek piedāvātas jau 8 neformālās apmācību programmas:

  • „Komandas darbs 2.0” – nodarbību laikā dalībniekiem būs iespēja praktizēt komandas darbu un uzzināt, kas ir līderis un kādam tam jābūt;
  • „Ārpus kastes” – praktiskās aktivitātes palīdzēs jauniešiem izzināt savus domāšanas rāmjus, domāt radošāk un būt atvērtākiem dzīves iespējām;
  • Uzņēmējdarbības 101” – jaunieši gūs informāciju par biznesa inkubatoriem, galvenajiem ar uzņēmējdarbību saistītiem jēdzieniem, kā arī pašiem būs iespēja radīt inovatīvas biznesa idejas;
  • „Bez stresa” – nodarbībās tiks izvērtētas izplatītākās stresa situācijas – eksāmeni, publiska uzstāšanās, ikdienas stress u.c. Ar aktivitāšu un diskusiju palīdzību skolēni uzzinās par dažādiem stresa un satraukuma samazināšanas paņēmieniem;
  • „Stereotipi” – nodarbībās jaunieši varēs iepazīt sabiedrībā pastāvošos stereotipus, izprast to nozīmi un sajust, kā jūtas sabiedrības stereotipiem pakļauts cilvēks;
  • "Dūms” – nodarbību aktivitātes rosinās apzināties psihoaktīvo vielu ietekmi uz ķermeni un prātu;
  • „HIV/AIDS” – nodarbībās jauniešiem būs iespēja izprast šo slimību ietekmi uz cilvēku, kā arī iegūs ieteikumus slimību profilaksei
  • „Kontracepcija” – nodarbības laikā jaunieši varēs iepazīt kontracepcijas veidus un to efektivitāti;

Informācija par šīm apmācībām un pieteikšanos ir izsūtīta visām Ventspils skolām. Piedāvājam nodarbības arī citām jauniešu grupām. Visas nodarbības jaunieši vada brīvprātīgi, bez maksas. Pieteikšanās un papildu informācija pa e-pastu: info@jauniesudome.lv

Šīs apmācības, kā arī pašu vienaudžu izglītotāju sagatavošanu biedrība „Ventspils Jauniešu dome” organizē projekta "Vienaudžu izglītotāju apmācību programma „Jaunietis –jaunietim”" ietvaros, kas finansiāli tiek atbalstīts  no Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta.

 


 

20014. gada 2.septembrī

Jaunieši piedalījās Vasaras skolā

Kā jau iepriekš tika ziņots, biedrība „Ventspils Jauniešu dome” jau jūlijā uzsāka jaunu projektu – Vienaudžu
izglītotāju apmācību programma „Jaunietis – jaunietim”. Šis projekts izstrādāts, lai attīstītu jauniešu  vienaudžu izglītotāju kustību Ventspilī un popularizētu apmācības par neformālās izglītības metodēm.  Kā viena no projekta aktivitātēm bija Vasaras skola, kura no 26. līdz 29. augustam norisinājās viesu namā „Dekšņi”. Vasaras skola bija iespēja 20 jauniešiem piedalīties 4 dienu intensīvās apmācībās, lai  vēlāk jaunieši savas zināšanas nodotu tālāk saviem vienaudžiem.

Vienaudžu izglītotāji darbojas četrās
• uzņēmējdarbība un radošums,
• veselība (t.sk. seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarības),
• sevis izpratne un pašizaugsme,
• darbs komandās un līderu prasmes.
Viena no apmācību dalībniecēm, Katrīna uzskata, ka „mācīšanās var būt arī jautra,jo lietderīgais tika  apvienots ar patīkamo. Es uzzināju, kā tas ir, ja skolotājs būtu mans vienaudzis un mācības noritētu  patīkamā gaisotnē. Man ir patiess prieks, ka iepazinu tik daudz motivētu un aktīvu Ventspils jauniešu.  Ceru, ka šie aktīvie jaunieši, kas apņēmušies mācīt citus, būs motivācija pārējiem”. Līdzīgi domā arī  Laima: "Manuprāt, šāda veida mācīšanās ir vislabākā, jo katram ir dota iespēja piedalīties dažādās  aktivitātēs, kurās saprot, cik svarīgi ir sadarboties un strādāt komandā. Ir vieglāk uztvert informāciju, ja  kāds, kas ir Tava vecuma cilvēks, to paskaidro un dalās savā pieredzē”.

Katrā no minētajām grupām jaunieši kopā ar treneriem vasaras skolas laikā gatavoja nodarbību saturu.  Izdomātās spēles un citas aktivitātes tūlīt tika izmēģinātas, kā auditorijai klātesot pārējo tematisko grupu  dalībniekiem. Jauniešiem palīdz arī projekta laikā izveidotā darba burtnīca, kurā jau iekļauti apraksti  dažādām aktivitātēm, doti uzdevumi, lai paši vienaudži trenētu savas prasmes izvēlētajā tematā un par neformālo izglītību kopumā. Darba burtnīcu varēs izmantot arī kā individuālu rokasgrāmatu nodarbību. Septembrī jauniešu vienaudžu izglītotāji dosies uz Ventspils skolām, lai dalītos pieredzē ar saviem vienaudžiem par iegūto informāciju un sniegtu savas zināšanas par jauniešiem aktuālām tēmām.

Projekts Vienaudžu izglītotāju apmācību programma „Jaunietis –jaunietim” tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 


2014. gada 11. augustā

Piesakies vienaudžu izglītotāju programmai “Jaunietis – jaunietim”!

Biedrība „Ventspils Jauniešu dome” ir uzsākusi projektu – Vienaudžu izglītotāju apmācību  programma „Jaunietis – jaunietim”, kura mērķis ir attīstīt un popularizēt jauniešu vienaudžu izglītotāju kustību  Ventspilī, organizēt jauniešu vienaudžu izglītotāju apmācības par neformālās izglītības metodēm, kā arī organizēt jauniešu apmācības Ventspils skolās, kuras vada vienaudži.

Jau šomēnes 20 jauniešiem tiek dota iespēja piedalīties intensīvās vienaudžu izglītotāju apmācībās – vasara skolā, kas norisināsies no 26.- 29.augustam viesu namā „Dekšņi”, lai septembrī pasniegtu nodarbības skolās, kuras vadīs apmācītie vienaudži. Lai nodrošinātu aktivitāšu ilgtspēju, paredzēts izveidot metodisko materiālu – darba burtnīcu, ko izmantot jaunu vienaudžu izglītotāju apmācībās, kā arī paši jaunieši to varēs izmantot kā individuālu rokasgrāmatu nodarbību plānošanai. Programmā paredzētas šādas tēmas:

• uzņēmējdarbība un radošums,

• veselība (t.sk. seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarības),

• sevis izpratne un pašizaugsme,

• darbs komandās un līderu prasmes.

Lai uzzinātu ko vairāk par sev interesējošām lietām ļoti bieži jaunieši vairāk ieklausās citos jauniešos – savos vienaudžos, nevis lūdz palīdzību vecākiem un profesionāļiem. Tieši tamdēļ vienaudžu izglītotāju programmu “Jaunietis – jaunietim” sniegs iespēju jauniešiem apgūt jaunas metodes un zināšanas, kā arī tiks organizētas apmācības Ventspils skolās, kuru laikā programmas dalībnieki nodos savas iegūtās zināšanas tālāk citiem jauniešiem.

Piedaloties šajā projektā ieguvēji būs gan jaunieši, kuri kļūs par izglītotājiem varēs uzlabot savas zināšanas dažādos tematos, attīstīs prasmes prezentēt, runāt auditorijas priekšā, bet pārējie jaunieši, piedaloties vienaudžu rīkotajās apmācībās, iegūs iespēju saņemt zināšanas sev saprotamā un vienkāršā veidā, nebaidoties no iespējama nosodījuma vai citādi jūtoties neērti. Šāda vienaudžu izglītotāju programma būs inovatīva pēc satura, jo vienaudžu izglītotāji šobrīd Latvijā darbojas galvenokārt ar veselības tēmām.

Lai piedalītos,savu dalību piesaki klātienē – Ventspils Jaunrades namā, 207.telpā katru darbadienu no plkst. 10:00 – 17:00, vai elektroniski uz e-pastu B.Griinberga@gmail.com līdz 19. augustam. Vairāk par projektu un citām biedrības “Ventspils Jauniešu dome” aktivitātēm meklē www.jauniesudome.lv vai seko biedrības Twitter kontam @Youth_Leaders.
Projekts Vienaudžu izglītotāju apmācību programma „Jaunietis –jaunietim” tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 


2014. gada 5.augustā

Uzsākts projekts par vienaudžu izglītību „Jaunietis – jaunietim”

" Biedrība „Ventspils Jauniešu dome” ir uzsākusi projektu – Vienaudžu izglītotāju apmācību programma „Jaunietis – jaunietim”, kura mērķis ir attīstīt un popularizēt jauniešu vienaudžu izglītotāju kustību Ventspilī, organizēt jauniešu vienaudžu izglītotāju apmācības par neformālās izglītības metodēm, kā arī organizēt jauniešu apmācības Ventspils skolās, kuras vada vienaudži.

Projekts ir vērsts uz vienaudžu izglītības metodes attīstību Ventspilī, un ar tā palīdzību nodrošināt efektīvāku informācijas plūsmu starp jauniešiem un politikas veidotājiem (t.sk. pašvaldību), kas ļautu daudz lielākam jauniešu pulkam veidot izpratni par sabiedriskajiem procesiem, savu lomu tajos un izteikt argumentētu viedokli, ko sagaida lēmumu pieņēmēji.

Projekta mērķu sasniegšanai plānots organizēt vasaras skolu vienaudžu izglītotāju apmācīšanai, savukārt septembrī paredzētas nodarbības skolās, kuras vadīs apmācītie vienaudži. Lai nodrošinātu aktivitāšu ilgtspēju, paredzēts izveidot metodisko materiālu – darba burtnīcu, ko izmantot jaunu vienaudžu izglītotāju apmācībās, kā arī paši jaunieši to varēs izmantot kā individuālu rokasgrāmatu nodarbību plānošanai un

Programmā paredzētas šādas tēmas:

• uzņēmējdarbība un radošums,

• veselība (t.sk. seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarības),

• darbs komandās un līderu prasmes.

Projekts „Jaunietis –jaunietim” ilgs līdz septembra beigām un tā ietvaros 20 jaunieši – vienaudžu izglītotāji kopā ar treneriem, augustā piedalīsies 4 dienu intensīvās apmācībās vasaras skolā par tādām tēmām, kā: neformālās izglītības metodes, psiholoģiskie aspekti, uzrunājot dažādas jauniešu auditorijas, radošums, komunikācijas un prezentēšanas prasmes u.c. Šis pasākums norisināsies ārpus pilsētas, viesu namā, lai jaunieši maksimāli varētu koncentrēties darbam.

Pieteikšanās šīm apmācībām jau sāksies pēc pāris dienām.Lai sistematizētu biedrības rīcībā esošo informāciju, aktivitāšu aprakstus, aprakstītu arī jaunas metodes, tiks veidots metodiskais materiāls, kas reizē būs kā darba burtnīca vienaudžu izglītotājiem. Vasaras skolas apmācību laikā dalībnieki izmantos šo materiālu-darba burtnīcu, lai vienuviet iegūtu teorētisko informāciju, kā arī pildītu praktiskos uzdevumus, veiktu savas piezīmes un ģenerētu idejas nodarbību izveidei.

Projekts Vienaudžu izglītotāju apmācību programma „Jaunietis –jaunietim” tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.