Citu pašvaldību pieredze

Šeit vari iegūt informāciju par dažādiem jauniešu centriem citviet Latvijā. Apskati informāciju un smelies idejas par to, kāda “Jauniešu māja” varētu būt Ventspilī.

Jaunieši kuri ierodas „Bāzē’’ sāk pavisam citādāk un plašāk skatīties uz daudzām lietām. Viņi kļūst par personībām, realizē savas idejas kļūst atvērtāki, radošāki un nebaidās paust savu viedokli.

„Kvartāls’’ ir vieta, kur pulcējas domubiedri, šis centrs ieinteresē jauniešus, rīkojot dažādus pārgājienus.

Ānes jauniešu centrā ir plašas telpas, kurās var radoši izpausties un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.

„BĀKAs’’ mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Salacgrīvas novadā, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

„Kaņieris” ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību. Centra uzdevums ir radīt un ikdienā uzturēt iekļaujošu, labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi.

Jauniešu studija „BaMbuss” ir daudzfunkcionāla, organiska, atraktīva un progresīva vieta, kur jaunieši caur dažādām aktivitātēm var apgūt un pilnveidot savas prasmes un iemaņas, iegūt jaunu pieredzi un pilnvērtīgi pavadīt savu laiku.

Jauniešu mājā darbojas Jaunatnes lietu komisija, Skolēnu dome, Jauniešu mājas padome un citas jauniešu organizācijas. Piedāvājam iespēju pilnveidoties dažādās neformālās mūzikas, valodu, teātra, video un citās nodarbībās.

„IDEJU MĀJA’’ ir droša un pieejama vide jauniešiem, neformāla tikšanās vieta, platforma jauniešu viedokļu paušanai un iniciatīvai, kā arī no atkarībām brīva vide.