Jauniešu forums “Uzcel māju”

IDEJUMAJA_DSC_7457241014Darbīgi un ar iegūtiem pilniem jaunu ideju groziem aizvadīts Ventspils jauniešu forums „Uzcel māju”, ko biedrība „Ventspils Jauniešu dome” un Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubs “Knaģis” rīkoja 24. oktobrī Jaunrades namā. 

Foruma tēma izpelnījās negaidītu atsaucību, un tajā piedalījās 85 dalībnieki – jaunieši no dažādām Ventspils skolām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī lēmumu pieņēmēji, to skaitā Ventspils pilsētas domes vadība un deputāti, vairāki pašvaldības struktūrvienību vadītāji, valsts iestāžu Ventspils struktūrvienību darbinieki, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Galvenie foruma mērķi bija veicināt sadarbību starp jauniešiem, jauniešu nevalstiskajām organizācijām, pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, veidot diskusiju par jauniešu mājas izveidi Ventspilī, kā arī nodrošināt jauniešiem iespēju piedalīties aktuālu jautājumu risināšanā un veicināt līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Foruma daļā „Kompots priekšnamā” aktīvie Ventspils jaunieši iepazīstināja ar savām organizācijām un dalījās iespaidos par paveikto dažādās iniciatīvās un projektos. Tālāk sekoja „Kafija ar politiķiem viesistabā”, kur jauniešiem pievienojās pieaugušie – lēmumu pieņēmēji. Diskusijas laikā jaunieši un pieaugušie kopīgi meklēja atbildes un radīja idejas jauniešu uzņēmējdarbības un iniciatīvu veicināšanai, jauniešu piederības sajūtas Ventspilij nostiprināšanai, jauniešu iesaistei pašvaldības lēmumu pieņemšanā, kā arī komunikācijas veidošanai starp jauniešiem un pašvaldību. Visas radītās idejas un priekšlikumi ir apkopoti foruma rezolūcijā un tiks izskatīti Ventspils pilsētas domes komisijās.

Foruma noslēdzošajā daļā „Ideju tējnīca bēniņos” dalībnieki vienojās par dažādām iespējām, kā jau tūlīt iesaistīties jauniešu aktivizēšanā un popularizēt ideju par jauniešu mājas izveidi.

Sagatavotajā rezolūcijā ir iekļautas idejas un ierosinājumi par atsevišķa informācijas kanāla nepieciešamību jauniešiem, par konkursu rīkošanu, kuros jaunieši izteiktu un aizstāvētu savas idejas par to, kā padarīt Ventspili jauniešiem draudzīgāku. Tāpat jaunieši vēlas tikties ar pazīstamiem cilvēkiem un uzklausīt to veiksmes stāstus, lai paši uzdrošinātos uzņemties iniciatīvu. Arī ar politiķiem tiks organizētas regulāras tikšanās. Foruma dalībnieki atbalstīja jauniešu mājas izveides ideju, tomēr vienojās, ka vēl ir nepieciešams iepazīsties ar citu pieredzi un precizēt jauniešu mājas mērķus un darbības plānu.

Forumu organizēja „Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar biedrību „NEXT”, Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi un Ventspils skolu prezidentu klubu projekta „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija  EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Foruma "Uzcel māju" rezolūcija pieejama – šeit.

Foruma "Uzcel māju" rezolūcijas pielikumu vari skatīt – Uzcel_maju_rezolucijas_pielikums

Foruma Foto galerija