Jauniešu iniciatīvas un sadarbība

Projekta apraksts

Projekta laikā partneri (Ventspils Jauniešu dome un Igaunijas NVO “Triigi Trikirand”) kopīgi organizēs neformālās izglītības pasākumus jauniešiem, it īpaši pievēršot uzmanību dažādām sociālām un ekonomiskajām tēmām – jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība, jauniešu mediji, veselība un sociālā atbildība, kā arī sadarbība radošajās nozarēs. Dalībnieki iegūtās zināšanas un pieredzi izmantos, organizējot informatīvus pasākumus citiem jauniešiem, lai palielinātu jauniešu aktivitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Projekta galvenās aktivitātes būs četras jauniešu apmaiņas un konference;

  • “Mediji un informācija” (2012. g. jūnijs/jūlijs – Latvijā)
  • “Inovatīvie jaunieši un jauniešu uzņēmējdarbība” (2012. g. augusts – Igaunijā)
  • “Veselība un sociālā atbildība” (2012.g decembris/2013.g. janvāris – Latvijā)
  • “Radošums” (2013.g. jūnijs – Igaunijā)
  • Jauniešu konference (2013.g. oktobris – Latvijā).

Projekta īstenošanas laiks: 2012.g. janvāris – 2013.g. novembris

Projekta kopējais budžets:
176 466 EUR

Igaunijas – Latvijas programmas finansējums: 149 996 EUR

EstLat_488x200