Projekti

Īstenotie projekti (kopš 2010.g.)

 • "Jauniešu līderu skola" (2011.g)- Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
 • "Padari. Parādi. Pierādi" – JSPA projektu programma "Jaunatne darbībā"
 • Jaunietis-jaunietim (2014.g)–  Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
 • Piemērs aizrauj! (2015.g) – projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros
 • Tu vari vairāk, nekā Tu domā! (2013.-2015.g) – Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts
 • Saproti valsti! (2015.-2016.g) – Projektu finansiāli atbalsta EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts
 • Exceed the wall (2015.-2016.g) – Latvijas – Igaunijas pārrobežu projekts
 • Communication 101 (2016.g) – Erasmus + jauniešu apmaiņa
 • Aktīvistu vasaras skola (2016.g) 
 • PROTI un DARI (2014.-2020) – Eiropas Savienības fondu projekts "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”
 • Ventspils līderu vasaras skola (2017.g) – Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projekts 
 • Ready for business (2017.- 2019.g) – Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014.–2020. gadam projekts
 • “EBD Ventspils pilsētā” (2017.-2018.g) – Erasmus + Eiropas brīvprātīgā darba projekts
 • Runā jaunieši (2017.-2018.g) – Strukturētā dialoga projekts
 • Esi viens no mums (2018.g) – Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projekts 
 • “Jaunatne iesaistās” (2018.g) – Erasmus + Eiropas brīvprātīgā darba projekts
 • “Young city of tomorrow” (2018.g) – Erasmus + Eiropas brīvprātīgā darba grupas projekts
 • “EBD Ventspils pilsētā” (2018- 2019.g) – Erasmus + Eiropas brīvprātīgā darba projekts
 • Jaunatne iesaistās” (2019 – 2021.g) – Eiropa Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba 3 gadu projekts