Jauniešu līderu skola

Par projektu “Jauniešu līderu skola”

 Jauniešiem mūsdienās nav pietiekami kvalitatīva un kvantitatīva praktiska pieredze vadībā un sabiedriskajās aktivitātēs. Trūkst vadības un līderības izglītības entuziastu, kuru pozitīvais piemērs un radošā enerģija mudinātu jauniešus meklēt aktīvu iesaistīšanos dažādu jomu aktivitātes. Zemā jauniešu aktivitāte ir iemesls jauniešu līderu skolas izveidei, lai mudinātu jauniešus iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Tā kā jaunieši ir nākotnes sabiedrības veidotāji, tad šī projekta mērķis ir attīstīt jauniešu līderu prasmes. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu kā atbildīgu pilsoņu iesaistīšanos sociālajos un demokrātiskajos procesos.

Galvenās aktivitātes projektā ir 3 vairākdienu semināri un 14 vienas dienas semināri. Jaunieši organizēs 20 publiskus pasākumus. Projektā kopā piedalīsies 360 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas.

Pēc projekta īstenošanas tiek plānots, ka būs vairāk aktīvu jauniešu, kas organizēs pasākumus, vai kuri izveidos jaunas organizācijas vai kļūs par esošo jaunatnes organizāciju biedriem, lai piedalītos reģiona sociālajos procesos. Jauniešiem piemitīs mūsdienīgas līderu prasmes, ieskaitot starptautisku komandas darba pieredzi, kas tagad ir pieprasīta darba tirgū.

Projektā paredzētas šādas tēmas:
 1. Līderu prasmes
 2. Komandas darbs
 3. Prezentācijas un komunikācijas prasmes
 4. Pasākumu organizēšana un vadība
 5. Problēmu risināšana – īpaši par jauniešiem svarīgām tēmām: veselība, izglītība, nodarbinātība, brīvais laiks utt.
 6. Pētniecība un aptauju datu analīze
 7. Psiholoģija
 8. Jaunatnes politika un politika
 9. Starptautiskā sadarbība
Projekta pasākumi plānoti:
 • 1. seminārs – 2011. gada 20. -30. jūnijs (Latvija)
 • 2. seminārs – 2011. gada 8. – 17. augusts (Lietuva)
 • 3. seminārs – 2011. gada 26. decembris – 2012. gada 1. janvāris (Latvija)
 • 14 vienas dienas semināri Ventspilī un Klaipēdā (2011. gada oktobris – 2012. gada jūnijs).

Jauniešu līderu skola 2011. un 2012. gadā tika veidota Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam atbalstītā projekta „Jauniešu līderu skolas izveide Kurzemes un Klaipēdas reģionos” ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 217 000 eiro, no kuriem 85% veido Eiropas Savienības finansējums.

logo_set_201_142