Tu vari vairāk, nekā Tu domā!

Par projektu “Tu vari vairāk, nekā Tu domā!”

Biedrība „Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu „Knaģis” ir uzsākusi projekta „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” īstenošanu, kura mērķis ir veicināt biedrības vadošo speciālistu stabilu darbību, to zināšanu un prasmju uzlabošanos, kas cels administratīvo kapacitāti un nodrošinās biedrības stabilitāti un izaugsmi.

Nozīmīga projekta aktivitāte ir sekmīgākas sadarbības veicināšana ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, pašvaldības un valsts institūcijām, kuru darbība ietekmē Ventspils jauniešu dzīvi un jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu Ventspils pilsētā.

Projekta mērķu sasniegšanai ir paredzētas apmācības, izglītojoši semināri un konsultācijas Ventspils izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvalžu dalībniekiem un to līderiem par jaunatnes politikas un līdzdalības jautājumiem, stiprinot pilsoniskas sabiedrības veidošanos.

Apmācību mērķis ir veidot jauniešiem izpratni par demokrātiskajiem procesiem visa līmeņa sabiedrības pārvaldē un veicināt jauniešu aktivitāti iesaistīties šajos procesos. Apmācībās tiks izmantotas neformālās izglītības metodes – spēles, diskusijas, darbs grupās, simulācijas. Īpašas apmācības būs arī izglītojamo pašpārvalžu līderiem par to, kā labāk un efektīvāk strādāt un aizstāvēt izglītojamo intereses izglītības iestādēs.

Projekta laikā “Ventspils Jauniešu dome” paredzējusi attīstīt sadarbību arī valsts un starptautiskā līmenī, gan dibinot ciešākus kontaktus ar citām Latvijas jauniešu organizācijām, gan piedaloties starptautiskajā EuroDesk infomācijas tīklā un, iespējams, pat uzņemot Ventspilī ārzemju jauniešus brīvprātīgā darba programmās.

Projektu „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

SIF_EEZ_graf_el