PROTI un DARI

Kas tas ir?
Tev ir iespēja piedalīties jauniešu prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā, kura mērķis ir dot jauniešiem iespēju veiksmīgi izvēlēties savu izglītības ceļu, atrast savām vēlmēm piemērotu profesiju un darba vietu, kļūt sabiedriski aktīvākiem.

Kas notiks projektā?
Katram jaunietim (pēc pārrunām un viņu vajadzību un vēlmju izprašanas) tiks izveidota individuāla aktivitāšu programma, kas tiks balstīta katra viņa vajadzībās – zināšanās, prasmēs, darba pieredzē.

Projekā iespējamas dažādas aktivitātes un iespējas:

 • brīvprātīgā darba iespējas;
 • meistarklases CV, motivācijas vēstules, iesniegumu un citu dokumentu rakstīšanā, portfolio izveidē;
 • valodu apmācības;
 • finanšu pratība, iespēja uzzināt kā sakārtot un izmantot savas finanses;
 • dažādu izglītības iestāžu iepazīšana un apmeklēšana;
 • iesaiste Jauniešu mājas ikdienā, pasākumu organizēšanā;
 • pieredzes vizītes dažādos uzņēmumos, iepazīstot galvenos darbības virzienus un mērķus un uzdevumus, profesiju kurā vēlas strādāt vai turpināt mācības;
 • profesiju iepazīšana, uzzinot sīkāk par profesiju, kurā vēlas strādāt vai turpināt mācības;
 • dalība simulācijas spēlēs, piemēram, darba intervijas simulācija, simulācija “Kā dzīvo nauda”;
 • speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u.c);
 • neformālas apmācības kopā ar citiem jauniešiem, piemēram, pašizaugsmes nodarbības, projekta rakstīšanas apmācības;
 • dažādi kursi un apmācības, piem., šūšanas kursi, autovadītāju kursi, mūžizglītības kuri u.c.

Tu iegūsi atbalstu un iespēju piedalīties tieši Tev pielāgotos pasākumos, kas palīdzēs Tev jau pavisam drīz veiksmīgi atrast darbu vai uzsākt mācības, vai kļūt par sabiedriski aktīvu jaunieti!

Vai es varu pieteikties?
Pieteikties var visi jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
kuri nemācās nevienā izglītības iestādē un nestrādā oficiāli atalgotu darbu.

Kur es varu pieteikties?
Aizpildi šo anketu un mēs ar tevi sazināsimies!
Pieteikties un iegūt papildu informāciju vari arī Ventspils Jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13.

Ar projektu plašāk vari iepazīties prezentācijā: http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2016/metodiskie/jspa_prezent_projekts_proti_un_dari.pdf

 

Projekts "PROTI un DARI" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.