Ready for Business

Vai esi gatavs biznesam!?

Ar partnerības līguma noslēgšanu un kopīgu tikšanos Klaipēdā (Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parkā) š.g. 30.maijā tika uzsākts projekts LLI-143 Gatavs biznesam! (Ready for Business / ReforB ), kas apstiprināts Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros, programmas prioritātē- nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes atbalstam.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību pārrobežu reģionos, izmantojot inovatīvus uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus un risinājumus. Tāpēc projektā iesaistītie partneri (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte LV, Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parks LT, Daugavpils universitāte  LV, Radošā Māja Visagina LT,  Ventspils Jauniešu dome LV , Darba tirgus mācību centrs Panevėžys LT)  izstrādās biznesa simulācijas spēles, imitējot reālas dzīves situācijas, ar ko sastopas jaunie uzņēmumi, un vadīs seminārus „Iesaisties!” (“Be involved!”), kas tiks veidoti saskaņā ar interaktīvo konceptu „Iedvesmojies–Palīdzi–Dalies–Analizē”. IKT Biznesa Simulators, kura izstrāde notiks projektā, imitēs biznesa procesu uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai.

Projekta mērķauditorija ir studenti un nesenie augstskolu absolventi uzņēmējdarbības jomās, kā arī jaunieši, kuriem ir biznesa idejas vai jaunieši, kuri vēlas sākt savu biznesu, kā arī jaunizveidotie uzņēmumi, kas vēlas gūt pieredzi.

Projekta realizācija izceļas ar integrētu pieeju, kas ietver vairākus elementus: neformālas mācīšanās pieeja; pievēršanās uzņēmējdarbības disciplīnām; pieredzes apgūšana pie esoša uzņēmēja un biznesa prakses piemēri. Šāds risinājumu spektrs ļaus skatīt uzņēmējdarbību no dažādiem aspektiem, tādējādi nodrošinot izpratni par visām uzņēmuma funkcijām un līmeņiem.
Tiek lēsts, ka projekta aktivitāšu rezultāts varētu būt 12–15 jauni uzņēmumi.

Tikšanās gaitā tika apriesti darba uzdevumi, kas jāveic katram projektā iesaistītajam partnerim, kā arī izdiskutēti sadarbības organizācijas principi. 

 

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldība. 

http://europa.eu/http://www.latlit.euhttps://www.latvija.lv/https://www.ventspils.lv//

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība "Ventspils Jauniešu dome", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.